Antwerpen / Mediaplein heraangelegd

Het Mediaplein in de Kievitwijk in Antwerpen is heraangelegd en omgevormd tot een aangename verpozingsplek in halfverharding met bomen, zitbanken en ondiepe waterkanaaltjes.

De heraanleg vormt het sluitstuk van het stadsproject Kievit II, dat werd opgestart in 2012. Het hele gebied is ongeveer 2 hectare groot. Met het stadsproject Kievit II is de omgeving van een verlaten spoorweginfrastructuur in de dichtbebouwde Kievitwijk helemaal omgevormd tot een nieuwe groene plek met ruimte voor sport en spel, kantoren, woningen en publieke functies.


De omvorming van het station Antwerpen-Centraal tot een internationaal doorgangsstation vormde de aanleiding voor de nieuwe ontwikkelingen in de Kievitwijk. Samen met de ondertunneling van het station werd aan de zijde van de Kievitwijk een nieuwe toegang tot het station gebouwd. Zo kwam de voormalige achterzijde plots op het voorplan te liggen, wat een nieuwe impuls aan deze wijk gaf.

De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast creëerde Kievit II in de dichtbebouwde 19e-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek op maat van buurtbewoners en bezoekers. De nieuwe gebouwen zijn allemaal opgeleverd en in gebruik. Het eerste deel van het nieuwe openbaar domein opende in de zomer van 2017. Het tweede deel in de zomer van 2020. De heraanleg van het Mediaplein vormde de derde fase.

Vergroening en verblauwing dankzij nieuwe bomen en kanaaltjes

Het Mediaplein, waaronder zich een ondergrondse parking bevindt, werd licht verhoogd aangelegd. Dat is noodzakelijk om de wortels van de bomen voldoende groeimogelijkheden te geven. Er is gekozen voor gleditisia’s (valse christusdoorn), die ook op de De Keyserlei groeien, wat voor een groene eenheid zorgt.

De bomen zorgen voor gefilterd zonlicht en geven een mooie verkleuring in de herfst. Daardoor ontstaat een aangename plek om te vertoeven op alle momenten in het jaar. De bomen bieden de nodige schaduw op warme dagen en ze breken ook de wind op het plein. Samen met de grote zitbanken werd het Mediaplein zo een schaduwrijke rustplek in de dynamische stationsomgeving. Ondiepe waterkanaaltjes creëren verkoeling voor bezoekers en water voor de bomen, en dienen ook als spelelement. Het verhoogde plein is langs alle zijden te betreden via een trap en een lange helling aan de zuidzijde. De huidige trappen naar de ondergrondse parking zijn geïntegreerd in het verhoogde plein. Een verlichtingsmast in het midden verlicht de omgeving. Grondspots zetten de kruinen van de bomen in de kijker.

Groter en verhoogd plein zorgt voor vlottere verkeersstromen

Op het Mediaplein komen voetgangers en fietsers uit alle richtingen. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat, die werd uitgewerkt als fietsas. Dat leidt tot minder kruisend fietsverkeer op de rest van het plein. In de zone onder de sporen heeft deze fietsas extra verlichting tegen de kolommen gekregen.

Naast deze comfortabele fietsverbinding valt ook de herpositionering van de keerlus voor gemotoriseerd verkeer op. Die is verkleind en volledig onder de sporen geschoven. Daardoor ontstond meer ruimte voor verblijfs- en rustplekken in open lucht. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus is gelijk gebleven en er is een oplaadzuil voor elektrische taxi’s voorzien. Momenteel wordt de laatste afwerking gedaan aan de weg naast het stationsgebouw, richting de Ploegstraat.

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineerde de herontwikkeling van de Kievitwijk. De heraanleg van het Mediaplein gebeurde door AG Vespa in samenwerking met DPG Media. Ontwerpbureau CLUSTER landschap & stedenbouw en studiebureau Infrabo ontwierpen de plannen voor het Mediaplein. Aannemer Hertsens voerde de werken uit.

Beelden: CLUSTER landschap & stedenbouw