GO! STrEaM Campus Groot Schijn in Deurne: scholenkamer in het park

De nieuwe GO! STrEaM Campus Groot Schijn in Deurne brengt twee scholen samen in één nieuwbouw. Rond de gebouwen werden vier groene speelruimtes bedacht. Op deze manier nestelt het project zich als een ‘parkkamer’ in het stedelijke recreatiegebied park Groot Schijn.

 


Een consortium bestaande uit B2Ai, Stramien, B&R development, Strabag, Brebuild, Hooyberghs, Studieburo De Klerck en Daidalos-Peutz heeft binnen een design & build-procedure de wedstrijd voor de campus gewonnen. Het Masterplan park Groot Schijn ligt aan de basis van een groot park dat reikt van Silsburg tot aan de August van de Wielelei. Het hele bouwblok van de scholencampus vormt daarin een grote parkkamer. Dit wordt de kop van het grote stedelijke recreatiegebied park Groot Schijn.

Het groene campusmodel vormt de basis voor de inplanting van gebouwen en buitenruimtes. Het park loopt door over de volledige scholencampus. De gebouwen staan in open plekken en hebben een alzijdig karakter. De voorgevels staan teruggetrokken in het groen van de parkkamer. De toegangen voor voetgangers en fietsers naar de scholen zijn comfortabele paden die aansluiten op de parklinten en de parkvoeg. Buiten de poorten, zijn die paden een onderdeel van de wandellussen en de fietsroutes doorheen het park.

Bestaande waardevolle bomen worden bewaard en aangevuld met nieuwe bomen. Er wordt een stevig aandeel vruchtdragende bomen voorzien zoals notelaars, kastanjes en hazelaars. De bestaande speelplaatsen worden onthard en nieuwe speelplaatsen worden minimaal verhard.

 

 

 

Bron: Stramien Architectuur & Ruimte CV