Glyfosaat: voor wie door het bos de bomen niet meer ziet

De Europese lidstaten hebben beslist de markttoelating voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Het volgens het IARC ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ herbicide blijft dus zeker nog even op de markt. Zelden was de discussie over één pesticide zo complex. Het wetenschappelijk magazine EOS publiceerde een uitgebreid dossier over glyfosaat waarin alle standpunten aan bod komen.

Even terug naar maart 2015. Dan classificeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. In november van datzelfde jaar besloot de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat de stof ‘waarschijnlijk geen carcinogeen gevaar inhoudt voor de mens’.


Sindsdien is er over de kwestie overvloedig bericht. Er zijn brieven en wetenschappelijke artikelen over geschreven. Er waren hoorzittingen in het Europese parlement, onthullingen uit de ‘Monsanto Papers’ en beschuldigingen van belangenvermenging en vooringenomenheid. Hoe is het tot zo’n complexe discussie kunnen komen? Wie heeft gelijk? En wat hebben we te vrezen als het herbicide nog enkele jaren op de markt blijft? Hier kunt u het EOS-dossier lezen.