Vlaanderen verbiedt gebruik glyfosaat

De Vlaamse regering heeft het besluit goedgekeurd dat het gebruik van het herbicide glyfosaat door particulieren verbiedt. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het verbod geldt niet voor professioneel gebruik.

Minister Schauvliege liet in het voorjaar weten een verbod op glyfosaat, de actieve stof in onder meer Roundup, te willen invoeren. De Amerikaanse chemiereus Monsanto zou immers wetenschappelijke studies hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd. Schauvliege riep het voorzorgsprincipe in om het gebruik aan banden te leggen.


Zopas keurde het Vlaams Parlement de decretale basis voor het verbod al goed en nu zet de regering het licht op groen voor een besluit dat het verbod concreet vorm geeft. Dat besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer het verbod effectief in werking zal treden.

Niet voor professioneel gebruik

Hoewel een aantal organisaties en politieke partijen al hebben aangedrongen om het verbod ook uit te breiden naar professioneel gebruik, wordt hier nog geen gevolg aan gegeven. In dat kader gaf minister Schauvliege te kennen dat ze niet wil vooruitlopen op de Europese besluitvorming omtrent de markttoelating van glyfosaat. Bovendien zijn er strenge regels waaraan land- en tuinbouwers moeten voldoen en particulieren niet. Zo moeten boeren in het bezit van een fytolicentie zijn zodat zij onderlegd zijn in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn ze ook verplicht om de producten in een fytolokaal achter slot en grendel te bewaren.

Lees ook het eerdere artikel: Fytoweb / Hoe moet het nu verder met glyfosaat?