Digitale studienamiddag ‘Groene steden en gemeenten in natuurlijk evenwicht’

PCS organiseert op woensdag 19 mei om 13u samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een Online Infomoment via Teams over groen in de openbare ruimte.

Groen in de openbare ruimte is nooit zo belangrijk geweest. Steden en gemeenten zetten hier dan ook terecht op in. Het beheersen van ziekten en plagen blijft echter een uitdaging, zeker met de huidige klimaatverandering. Tijdens deze studienamiddag krijg je van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een aantal actuele onderwerpen gerelateerd aan duurzaam gebruik van pesticiden mee. PCS toont hoe het praktijkklare oplossingen kan aanbieden voor openbare besturen, wat actuele ziekten en plagen zijn in stedelijk groen, hoe je gevelgroen kan inzetten voor de verhoging van de biodiversiteit en voor welke plantschadelijke quarantaine organismen je nu alert moet zijn.


Meer info: PCS