Gezocht: Masterplan voor woonzorgsite wzc Sint-Antonius Grembergen

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zoekt een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur voor de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw op de woonzorgsite wzc Sint-Antonius in het Oost-Vlaamse Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via vlaamsbouwmeester.be tot 29 augustus om 18 uur. Op 17 september krijgen de geselecteerde ontwerpers een toelichting van de opdracht. Tegen 3 oktober worden drie teams uitgenodigd om een offerte in te dienen. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.


Onvoldoende flexibel

Het woonzorgcentrum is een gebouw dat aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw werd gerealiseerd en vormt de kern van de woonzorgsite. Het onderging reeds diverse renovatie- en uitbreidingswerken maar de infrastructuur is onvoldoende flexibel om zich aan het hedendaagse zorglandschap aan te passen. Bovendien voldoet een belangrijk deel van de kamers niet aan de huidige comforteisen en de wettelijke erkenningsnormen.

Het doel van de ontwerpopdracht is de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw, waarbij de werking van het bestaande woonzorgcentrum, in al zijn aspecten (toegankelijkheid, brandveiligheid,…), gegarandeerd kan blijven tijdens de bouwwerken. De nieuwe infrastructuur moet leven en wonen van zwaar zorgbehoevende bewoners mogelijk maken in een huiselijke, kleinschalige sfeer, rekening houdend met de tendensen van vandaag en de toekomst. Afdelingen met 40 bewoners vormen de basis en zijn opgesplitst in leefgroepen van 2 × 20 bewoners, grote gangen dienen geweerd.

Meer groene ruimte
Ook de groene omgeving is belangrijk. Voor de toekomstige infrastructuur dient minstens de haalbaarheid van verschillende inplantingsopties te worden onderzocht, rekening houdend met maximaal behoud van het groen op de site in aansluiting met het achterliggende stadspark. Om meer groene open ruimte te creëren is een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Tot slot wordt gezocht naar een goede interactie met de omgeving en meer specifiek met de sociale woningen en de onderwijssites aan beide zijden.

Meer info: Vlaams Bouwmeester