Stedelijke groenvoorziening: Sectorbevraging voor tuinaannemers en groenvoorzieners

Gezien het toenemende belang van stedelijk groen en de verschillende ecosysteemdiensten die groen kunnen leveren (luchtzuivering, koolstofopname, biodiversiteit, waterbuffering,…), wil men op het PCS vanuit de Afdeling Groen en het project Groen Bouwen bij groenvoorzieners informeren naar hun huidige kennis en naar de behoefte aan kennis over dit onderwerp.

 


Stedelijk groen varieert van grotere parken en tuinen over kleinere tuinen en straatbomen tot groendaken en groene gevels. Door deze vragenlijst in te vullen, help je het PCS te bepalen welke informatie je nodig hebt om het multifunctionele gebruik van groen op een betere manier in te vullen en zo ook de aanleg van groen in tijden van klimaatverandering op een duurzame manier te stimuleren.

De vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag nemen. Gelieve deze in te vullen vóór 30 september 2019. De gegevens zijn vertrouwelijk en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Bij vragen over deze sectorbevraging kan je contact opnemen met Ellen Dams via [email protected] of Sandy Adriaenssens via [email protected].

Meer info: PCS