VIBE-congres over gezonde en veerkrachtige stad

Op donderdag 5 en vrijdag 6 september organiseren het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) en Odisee Hogeschool (KU Leuven) op de Technologiecampus in Gent een nieuwe editie van het VIBE-congres. Het centrale thema is de gezonde en veerkrachtige stad.Deelnemers maken tijdens deze tweedaagse kennis met stedenbouwkundige ontwerpmaatregelen om als stad of gemeente de klimaatdoelstellingen van 2050 te realiseren.

Het congres focust op de kernpunten die binnen de stad van de toekomst centraal staan zoals biodiversiteit, sociale inclusie, hernieuwbaarheid en circulariteit. Het VIBE-congres maakt je wegwijs in deze boeiende thema’s en ankerpunten. Hoe gaan we om met de uitdagingen die zich stellen op het vlak van mobiliteit, economie, gezondheid en ruimtelijke ordening? Wat zijn de mogelijkheden en toekomstperspectieven? Hoe integreren we de kernaspecten van gezonde en veerkrachtige steden in het beleid? En welke zijn inspirerende voorbeeldprojecten die momenteel al gerealiseerd zijn?
In het onderdeel over de ‘natuurlijke stad’ wordt nagegaan hoe een goed uitgekiend stadsregionaal klimaatbeleid opportuniteiten biedt om de natuur terug naar de stad te brengen.
• Erik Rombaut (KU Leuven) heeft het over Klimaatbestendig ontwerpen: over het inzetten van blauwgroene ecosysteemdiensten met water en groen in stad en dorp
• Els Huigens (Fris in het Landschap) spreekt over Rewilding in de stad: principes en concrete cases
• Sabien Windels (Roof Food) toont lokale voedselnetwerken in de stad.
Onder leiding van Trui Maes (CLT Gent) bezoeken de deelnemers inspirerende voorbeelden van natuurlijke stedenbouw in het Gentse, zoals de Bourgoyen en de sociale woonwijk Malpertuus.


Bekijk hier het volledige programma.

U kunt via dit onlineformulier inschrijven voor het VIBE-congres.