Gezocht: Deelnemers biodiversiteitsstudie van historische parken en tuinen in België

Voor het onderzoeksproject ‘Biodiversiteit in historische tuinen en parken’ zijn de Haute Ecole Charlemagne en de Universiteit van Luik op zoek naar terreineigenaars en/of -beheerders van Vlaamse historische tuinen en parken. Dit onderzoeksproject heeft als doel om belanghebbenden te helpen om acties ten gunste van biodiversiteit te identificeren en in het beheer te implementeren.

 


De “Studie van de biodiversiteit in historische parken” zal worden uitgevoerd in samenwerking met de ULG en de vereniging Hortis in Frankrijk tijdens het volgende academiejaar 2021-2022. Het doel van dit onderzoek is een handleiding voor biodiversiteitsbeheer op te stellen voor eigenaars en beheerders van historische groene ruimten. De initiatiefnemers van dit project willen eigenaars en beheerders (of verenigingen) van private of publieke tuinen en parken samenbrengen. Er wordt een samenwerkingsverband opgezet met een gediplomeerdelandschapsdeskundige en met studenten die hun eindwerk voorbereiden in de master-opleidingen van landschapsarchitectuur en bio-wetenschappen.

Doelstellingen

− Eigenaars en beheerders (of verenigingen) van private of publieke tuinen en parken informeren over en bewust maken van de rol van biodiversiteit in historisch groen;
− belanghebbenden helpen om acties ten gunste van biodiversiteit te identificeren en in het beheer te implementeren;
− Studenten opleiden in de concrete problemen waarmee landeigenaren en beheerders worden geconfronteerd, onder meer via identificatie van ecosysteemdiensten en analyse van strategische doelstellingen voor Europees natuurherstel.

Dit project is een eerste verkennende fase om de contouren van een toekomstig ambitieus programma te bepalen. Daarin zal fundamenteel en toegepast onderzoek worden gecombineerd, vergezeld van opleidingsactiviteiten met diverse actoren in het veld. Definitieve projecten kunnen nadien verder ontwikkeld worden in het kader van een regionaal, nationaal of grensoverschrijdend project (bvb. Interreg / EU-Life…).

Meer informatie vindt u hier.

Hoe inschrijven?

Terreineigenaars en/of -beheerders van historische tuinen en parken kunnen zich via dit (Franstalig) aanmeldingsformulier inschrijven tot en met 6 september 2021.