Het herfstnummer van CG Concept is nu te koop!

De nieuwe editie van CG Concept barst van de boeiende artikelen over innovatieve groenprojecten in de publieke en private sector.


Openbaar groen en stedenbouw

Tongeren heeft met de openlegging van de Jeker en de herinrichting van stadspark De Motten de Prijs Publieke Ruimte 2021 in de categorie ‘stedelijke projecten’ gewonnen. Het is een voorbeeld van een geslaagd hedendaags park waar sport, ontspanning en beleving centraal staan, en dat tegelijk ook inspeelt op de uitdagingen van de klimaatverandering.

We besteden ook aandacht aan het Westpark in het Duitse Augsburg, een prachtig nieuw stadspark van 60 ha op een voormalige kazernesite van het Amerikaanse leger, dat bekroond werd met de Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2021.

Tuinen

De als monument beschermde tuin van het Museum van Buuren in Ukkel werd de voorbije jaren grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Dankzij deze restauratie kan de bezoeker opnieuw ten volle genieten van deze unieke tuin die getuigt van een opmerkelijke periode in de geschiedenis van de tuinaanleg in ons land tijdens het interbellum en in de jaren zestig van de vorige eeuw.

We presenteren ook de ‘Total Value Wall’, een innovatief concept van Belgische makelij dat gevelbegroeiing combineert met waterzuivering. Het WonderWalls project, wil de toepassing van groene gevels dan weer ondersteunen met een gecentraliseerd online kennisplatform voor de sector.

Naar aanleiding van de beleidsinitiatieven over het ontharden van voortuinen, dringt tuinontwerper- en aannemer Roeland Vranckx erop aan om ook de tuinsector actief te betrekken bij deze discussie. Hij pleit voor een duurzame planning, een duidelijk wettelijk kader én goede voorbeelden om een gedragswijziging te stimuleren.

In de kijker: Nieuw boek van Erik Dhont

Verder stellen we het nieuwe boek ‘Erik Dhont Landscape Architects – Works 1999-2020’ voor. In zeven hoofdstukken worden een dertigtal projecten in binnen- en buitenland voorgesteld die een inkijk geven in het unieke en meestal verborgen universum van een van de belangrijkste tuin- en landschapsarchitecten van ons land. Meestal gaat het om privétuinen, maar ook enkele publieke of semipublieke projecten komen aan bod.

Technologie en machines bij groenbeheer of -aanleg

De influx van nieuwe technologie en de invloed daarvan op de erbij horende machines in de openbare groensector evolueert in een bijna angstaanjagend snel tempo. De insteek van het themadossier XTRA bij deze editie van CG Concept is een beeld te schetsen van wat er momenteel allemaal op de markt is én wat in de (openbare) groensector de belangrijkste tendensen zijn.

We wensen je alvast veel kijk- en leesplezier!

» Bestel hier het herfstnummer van CG Concept.

CG Concept editie 3 2021 herfst is er! Nieuw vakmagazine voor de Belgische groensector buitenruimte urbanisme steden tuinen tuinaanleg