Gent / Internationaal congres over nieuwe functies van historische begraafplaatsen

Van 3 tot 5 oktober 2019 vindt in Gent het jaarlijkse congres plaats van ASCE, de Association of Significant Cemeteries of Europe. Thema is de nieuwe functies van historische begraafplaatsen en de gevolgen ervan voor toekomstig beheer.

Begraafplaatsen worden meer en meer plaatsen waar herinnering en rouwverwerking dialogeren met natuurontwikkeling, vrije tijdsbesteding, (cultuur)educatie en museale functies. Dat beïnvloedt het toekomstig beheer en de vormgeving van – in het bijzonder – erfgoedbegraafplaatsen.


Door een boeiende combinatie van Belgische en internationale sprekers en plaatsbezoeken aan verschillende exemplarische erfgoedbegraafplaatsen in Gent en Laken wordt tijdens de conferentie de moderne rol van de begraafplaats en de gevolgen van het wijzigende gebruik, herbruik en medegebruik, onderzocht.

Het volledige programma en inschrijvingsformulier vindt u hier.