Genk / Project ‘tuinenstad’ moet binnenstad vergroenen

Vergroening van de omgeving van het stadhuis inclusief een visie voor het vergroenen van het centrum van Genk. Dat was de ontwerpopdracht voor de nieuwe groenstructuur voor de Genkse binnenstad die door het Antwerpse ontwerpbureau Stramien werd gewonnen.

Begin dit jaar schreef de stad Genk een ontwerpopdracht uit voor het opstellen van een masterplan voor de vergroening van een ruime omgeving rond het stadhuis en het centrumgebied. Onderdeel van de opdracht was het ontwerp van een groen binnenplein aan het stadhuis en een groene corridor in het centrum.


Tuinenstad

Het ontwerpbureau Stramien inspireerde zich voor haar voorstel op de mooie tuinwijken van Genk, zoals Zwartberg, Waterschei en Winterslag, die in 2030 hun honderdste verjaardag vieren.

“Voor de nieuwe Genkse groenstructuur draaien we het tuinwijkprincipe binnenste buiten,” aldus Stramien. “Het masterplan wil de aantrekkelijkheid van Genk verhogen met een diversiteit aan tuinen in haar openbare ruimte. Zoals in die karaktervolle tuinwijken de gebouwen midden een groen kader staan, willen we voor de Genkse binnenstad nieuwe publieke én private tuinen tussen, tegen en zelfs op de bestaande en nieuwe gebouwen realiseren.”

“De tuinenstad vormt de basis voor een sterke stadscultuur waarin mensen van uiteenlopende nationaliteiten elkaar in een aangenaam kader ontmoeten. De tuinen zijn een staalkaart van de Genkse diversiteit. Het mozaïek aan pleintjes, caféterrassen en patio’s in en rond de tuinen biedt plaats aan volkstuinen of urban farming, ontspannen, ontmoeten, sporten en allerlei culturele activiteiten waaronder kunstprojecten, marktjes voor streekproducten, optredens… De tuinen kunnen daarvoor verschillende gedaantes en groottes hebben.”

“De foyertuin, de tuin van het stadshuis, wordt binnen de idee van de tuinenstad de eerste concrete realisatie; een kernkristal van waaruit de tuinenstad zich verder ontwikkelt en de overige ruimtes worden ingericht. De stadhuistuin is dus meer dan een mooie ruimte, maar het eerste belangrijke uithangbord van Genk als toekomstige tuinenstad.  We kiezen voor de tuin niet voor de letterlijke vertaling van natuur in de stad maar wel haar afgeleide en gecontroleerde vorm; ‘de herbergzame tuin’. Een gezonde biodiversiteit voor plant en dier staat voorop en die wordt gerealiseerd door de aanleg van bloemrijke borders met kruidenmengsels aangepast aan schaduw en bezonning. De foyertuin biedt het hele jaar rond een bloemlezing aan activiteiten en tijdgebonden verwondering.”