Project ‘Urban Greening Plans’: innovatieve mechanismen voor versterking van groene urbane infrastructuur

Het Europese Life-project ‘Urban Greening Plans’ heeft tot doel innovatieve mechanismen te ontwerpen voor de planning, de uitvoering, de versterking en het beheer van groene peri-urbane infrastructuur teneinde de ecosysteemdiensten die door deze infrastructuur worden geboden, te maximaliseren. Brussel is een van de Europese grootsteden die deelneemt aan het project.

Het project effent de weg voor een toekomstige veralgemening van de vergroeningsplannen voor Europese steden die vereist zijn voor steden met meer dan 20.000 inwoners in het kader van de EU Biodiversiteitsstrategie 2030 die door de Europese Commissie wordt gepromoot en die andere strategieën inzake aanpassing aan de klimaatverandering en promotie van groene infrastructuur en bossen ondersteunt. Het project ‘Urban Greening Plans’ zal ook een bijdrage leveren aan het toekomstige ‘EU Urban Greening Platform’, dat steden zal helpen bij de ontwikkeling van dit vergroeningsplan en hen zal aanmoedigen zich aan te sluiten bij het Green City Accord van de EU.


7 partners

Dit project zal door 7 partners worden gerealiseerd. 5 partners zijn dichtbevolkte metropolen (Brussel, Lisabon, Milaan, Barcelona en Athene) die al ver gevorderd zijn met de ontwikkeling van hun vergroeningsplan en die beschikken over grote peri-urbane groene ruimten die het mogelijk maken innovaties te testen, goede praktijken uit te wisselen en deze te veralgemenen door het opstellen van gidsen en aanbevelingen. Ook 2 ngo’s (EUROPARC Federation en Philodassiki Enossi Athinon) maken deel uit van het consortium, aangezien zij uitgebreide kennis hebben van peri-urbane parken en veel ervaring hebben met communicatie en participatieve benaderingen. Het project wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel.

Elke stad zal een aantal innovaties testen dat mogelijk in de andere partnersteden zal worden overgenomen. Al deze innovaties en aanbevelingen zullen worden gecentraliseerd in een door EUROPARC ontwikkelde ‘kennis-hub’. Alle door de 5 steden geteste innovaties staan vermeld op de EUROPARC website.

Biodiversiteit

Op het niveau van Brussel zal het project met name trachten om de biodiversiteit te ontwikkelen, de ecologische connectiviteit en de toegankelijkheid van peri-urbane groene ruimten (bv. het Woluwepark) te verbeteren door te werken aan de wegen en de principes van ‘groene straten’ (of parkstraten) te definiëren of te verdiepen.

Een ander deel van het werk is gericht op de versterking van de biodiversiteit door de actieve betrokkenheid van verschillende sectoren en het definiëren van natuur- en erfgoedkwesties met het oog op de uitdagingen van de aanpassing van onze peri-urbane parken aan de klimaatverandering, die wordt bepaald door een verwachte evolutie van het landschap en de onderhoudspraktijken.

De opdracht duurt 2 jaar en loopt van 3 mei 2021 tot 30 april 2023.