Gemeente voor de Toekomst: Oproep voor lokale projecten

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten, ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Levendige kernen met aangename woningen. Overal vlot naar toe, te voet, met de fiets of een gedeelde elektrische wagen. Natuur krijgt ruimte én er is groen in de stad. 22 organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten met ‘Gemeente voor de Toekomst’ een aanbod uit waarmee de lokale besturen hun doelstellingen mee waar kunnen maken. In de toolbox vind je meer dan 100 acties waarmee we ook de inwoners van je stad of gemeente warm maken om mee te werken aan de transitie naar een duurzame samenleving.


Bekijk hier het overzicht van de mogelijke acties en projecten.

Projectoproep

Het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen lanceren samen een oproep voor lokale projecten, ‘Gemeente voor de Toekomst’. Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect rond één of meerdere van volgende thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik. Het project stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.

Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project. Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest.

Je kan je project indienen tot en met 12/10/2020.
Lees hier welke 34 projecten in 2019 ondersteund werden

Meer informatie over de projectoproep.