Fonds Matelart / Openbaar groen Brussel

Het Fonds Suzanne en Louise Matelart van de Koning Boudewijnstichting heeft als doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest openbare plaatsen – pleinen, rotonden, parken en tuinen – op te frissen en te herwaarderen door de creatie, de aanleg of de renovatie van die publieke ruimten, en door er kunstwerken te installeren die getuigen van onze rijke Belgische cultuur. Het Fonds richt zich voornamelijk tot de 19 Brusselse gemeenten met de bedoeling hen aan te sporen tot het renoveren of het inrichten van kleinschalige openbare ruimten op maat van de buurt, waarbij zowel gezelligheid als de aanwezigheid van een kunstwerk vooropstaan. Het Fonds kan ook een project van een buurtvereniging selecteren dat ernaar streeft de levenssfeer in de wijk te verbeteren, met dien verstande weliswaar dat het wordt voorgesteld of goedgekeurd door de gemeentelijke overheid of een instelling die verantwoordelijk is voor de groenvoorziening, de openbare ruimten, parken en tuinen.

Projecten kunnen ingediend worden tot 18 november 2015.


Voor alle informatie kunt u terecht op de website van de Koning Boudewijnstichting.