Europese vragenlijst over nieuwe ziekten en plagen in bomen

In het Europese project HOMED wordt onderzocht hoe nieuwe ziekten en plagen in bossen het beste kunnen worden aangepakt. De onderzoekers willen graag weten wat de zorgen en ervaringen zijn van hoveniers, kwekers, gemeentemensen en tuin- en landschapsarchitecten. Daarom is een speciale vragenlijst ontwikkeld.

HOMED is een door de Europese Unie gefinancierd project voor het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en praktische oplossingen voor het beheer en bestrijding van opkomende inheemse en niet-inheemse plagen en ziekteverwekkers die de Europese bossen bedreigen.


Bossen maken ongeveer 40% van het totale landoppervlak in Europa uit en bieden talrijke voordelen voor mens en milieu. Het gaat onder meer om op de markt gebrachte producten zoals hout, maar ook om ecosysteemdiensten die van grote waarde zijn. Hieronder vallen onder meer waterbeheer, behoud van de biodiversiteit, beperking van de klimaatverandering en recreatie, welbevinden, cultureel erfgoed en bescherming tegen bodemerosie. Of het nu de Aziatische boktor is, de buxusmot, de eikenprocessierups of de Aziatische essenprachtkever: de laatste decennia hebben nieuwe en geïntroduceerde plagen en ziekteverwekkers veel schade toegebracht aan Europese bomen en bossen. Onder de naam HOMED, een project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, wordt nu wetenschappelijke kennis verzameld en praktische oplossingen ontwikkeld voor het beheer en de bestrijding van deze ziekten en plagen.

Vragenlijst
Onderdeel daarvan is een vragenlijst waarmee de onderzoekers de zorgen en ervaringen in kaart willen brengen van iedereen die tijdens zijn werk te maken heeft met bomen. Ze willen ook graag de ervaringen weten van hoveniers, kwekers, gemeentemensen en tuin- en landschapsarchitecten.

In het bijzonder zijn de onderzoekers geïnteresseerd in:
– uw kennis van plaag- en ziekteverwekkers in bossen
– huidige beheers- en bestrijdingsmaatregelen voor plagen en ziekteverwekkers
– uw mening hoe we betere instrumenten kunnen ontwikkelen voor beheers- en bestrijdingsmaatregelen.

Uw feedback zal worden gebruikt om betere instrumenten te ontwikkelen om het risico voor de Europese bossen van opkomende plagen en ziekteverwekkers te verminderen.

De vragenlijst is in het Nederlands en kunt u hier invullen.