Ook in 2020 speelt het tuinaannemereffect

VLAM gaat ook in 2020 verder met de campagne ‘Het Tuinaannemereffect.’ Twee campagnegolven – vooral op de radio – worden voorzien: één op tuinonderhoud in het voorjaar en één op tuinaanleg in het najaar.
Het aantal tuinaannemers groeit en bijgevolg ook het promotiefonds. Aansluitend op de radiocampagne, zet VLAM ook in op online communicatie. Deze wordt verder aangevuld met advertenties en redactionele samenwerkingen met kranten, magazines en sociale media.

Om beleving te creëren rond de diensten van de tuinaannemer is de tuinaanlegsector ook aanwezig op verschillende binnenlandse tuinbeurzen. Daarnaast worden er opnieuw demotuinen aangelegd in Vlaamse steden. Centraal in de campagne staat de website Tuinaannemer.be. Hier kunnen consumenten alle mogelijke informatie over tuinen en tuinaanleg vinden, naast informatie over de tuinaannemers uit hun regio.


Vlaamse Tuinaannemer
De wedstrijd ‘Vlaamse Tuinaannemer’ bekroont ieder jaar de meest geslaagde realisaties op het vlak van tuinaanleg. In 2020 is deze wedstrijd aan zijn 23ste editie toe. ‘Vlaamse tuinaannemer’ zet het vakmanschap van de tuinaannemer in de verf. De begeleidende brochure wordt in grote oplage verdeeld tijdens de verschillende regionale tuinbeurzen. Op die beurzen zullen ook de vernieuwde infopanelen met informatie over de bekroonde tuinen te zien zijn. In 2020 wordt bovendien via een wedstrijd op De Standaard.be voor de zesde keer een publieksprijs uitgereikt.

Samen met boomkwekers
Met de slogan ‘Openbaar groen, samen maken we er werk van’ voeren de tuinaannemers en boomkwekers samen campagne. Doelgroep zijn de openbare besturen. Doel is het presenteren van inspirerende groenprojecten in de vakbladen ‘Groencontact’ en ‘Publieke ruimte.’ Ook op de website openbaargroen.be komt de campagne aan bod. Deze website biedt bovendien een overzicht van tuinaannemers. Openbare besturen kunnen zo snel een tuinaannemer uit de buurt vinden.

Om de tuinaannemers nauwer te betrekken bij de uitvoering van de campagnes verspreidt VLAM in de aanloop naar de campagnemomenten nieuwsbrieven met informatie over de acties. Hierbij zit steeds de aansporing voor de tuinaannemers om zich te registreren op de website Openbaargroen.be. Op die manier zijn de tuinaannemers beter vindbaar voor de openbare besturen uit de buurt.

Groene Lente en Entente Florale
De tuinaanlegsector zal ook de wedstrijden ‘Groene Lente’ en ‘Entente Florale’ verder ondersteunen. Samen met de wedstrijd ‘Groene Lente’ wordt ook de ‘Openbaar groen’-award uitgereikt voor het mooiste openbaargroenproject gerealiseerd met medewerking van een tuinaannemer.