Europese lijst invasieve planten wordt verder uitgebreid

De Europese Commissie werkt aan een mogelijke uitbreiding van de Unielijst in 2018. AVBS maakt zich zorgen om deze uitbreiding van Europese lijst van invasieve planten.

 


Het Europese Comité keurde in 2017 opnieuw de toevoeging goed van negen plantensoorten. Bij besluitvoering wordt voornamelijk rekening gehouden met de bescherming van natuurlijke biodiversiteit en ecosystemen om zo de mogelijk impact op volksgezondheid en economie te verzachten. Samen met collega-organisaties willen daarbij wijzen op het feit dat er nauwelijks rekening gehouden wordt met de sociaaleconomische impact van dergelijke maatregels.

Op de nieuwe lijst van invasieve exoten staan volgende planten:

• Ailanthus altissima (Hemelboom)

• Cardiospermum grandiflorum (Ballonliaan)

• Cinnamon camphora (Kamferboom)

• Gymnocoronis spilanthoides (Smalle theeplant)

• Hygrophila polysperma (Belgisch groen)

• Pistia stratoites (Watersla, mosselplant)

• Salvinia molesta (Groot vlotvaren)

 

AVBS is bijzonder geïnteresseerd in de teelt technische en economische kenmerken van de voorliggende soorten. Hoe vroeger ons de concrete informatie bereikt, hoe groter de kans dat we nog iets kunnen realiseren. Eens verder in het proces is het veel moeilijker om het tij te keren. Nuttige feedback vanwege de leden is daarom zeer welgekomen via [email protected].