Nederland / ‘Bomen met voedsel voor mens en dier’ is thema Boom van het Jaar

De LTO Cultuurgroep Laan-, Bos-, en Parkbomen heeft een nieuw thema gekozen voor de verkiezing Boom van het Jaar in 2018: bomen met voedsel voor mens en dier.

Met dit thema wil de cultuurgroep de aandacht vestigen op bomen die vruchten en zaden produceren die als voedsel dienen voor mens en dier. Het thema wil aangeven, dat veel bomen vruchten en zaden produceren, die als voedsel voor mens en dier dienen. Variërend van bijvoorbeeld een appel, maar ook een beukenootje. Wij roepen iedereen op om bomen te noemen, die hier aan voldoen. De boom moet wel als boom gebruikt worden of groeien. Een boom met één of meer stammen. De bomen moeten gezond groeien, Europees toepasbaar zijn en voldoende verkrijgbaar.


De cultuurgroep roept vakgenoten op bomen te nomineren voor de verkiezing. Er gelden wel enkele criteria: de boom moet als boom gebruikt worden of groeien, gezond zijn, in Europa toepasbaar en voldoende verkrijgbaar.

Begin december kiest een deskundige jury uit alle aanmeldingen drie nominaties. Tijdens de Boomkwekersdag op 21 december in Echteld wordt door de aanwezigen de Boom van het Jaar 2018 gekozen.

www.boomvanhetjaar.com