Europees Octrooibureau heeft daktuin van 2,5 ha

Op de nieuwe kantoren van het Europees Octrooibureau in het Nederlandse Rijswijk heeft de firma Copijn een daklandschap van maar liefst 2,5 ha aangelegd.

 


Het nieuwe 107 meter hoge en 156 meter lange gebouw van het Europese patentbureau is ontworpen door de Franse sterarchitect Jean Nouvel en het Nederlandse bureau Diederik Dam. De opdrachtgever had twee ambities: meer natuur in de stad en een groene werkomgeving met ruimte voor ontmoeting voor de medewerkers.

De daktuin is vormgegeven als een nieuw, kunstmatig landschap met dijkjes als zichtbare verhogingen op de betonconstructie. Omdat bij de aanleg zeeklei uit de bodem is gebruikt, sluit de natuurontwikkeling direct aan op de omgeving. Iedere dijk heeft zijn eigen specifieke beplanting. Zo is er een bijen- en een vlinderdijk. In de valleitjes foerageren vogels. De grote waterpartijen die de dijkjes doorbreken geven de tuinen een natuurlijk karakter. Lange lijnen verbinden de verschillende onderdelen met elkaar.

 

Bij de nieuwbouw komt een dubbelwandige gevel aan de binnenzijde voorzien van plantenbakken tot aan de 26e verdieping. Hierdoor wordt de kwaliteit van het binnenklimaat verbeterd met een binnentuin die zorgt voor natuurlijke ventilatie. De nieuwe beplanting bestaat onder andere uit cactussen, succulenten en andere tropische planten.

Op 6 m van de gevel is langs de lange zijden van het gebouw een glazen wand aangebracht. Daarachter is een constructie gebouwd waardoor er plantenbakken van 8,50 x 1,60 m tot aan de 26e verdieping konden worden geplaatst.  Hierdoor wordt de kwaliteit van het binnenklimaat verbeterd met een binnentuin die zorgt voor natuurlijke ventilatie. De beplanting bestaat onder andere uit verschillende soorten sedum, cactussen, succulenten en andere (tropische) planten.

Bron: Copijn