Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur

Het JAARBOEK LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 2018 brengt de state of the art van het ruimtelijk ontwerp in kaart. De onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van voorzitter Joks Janssen koos uit ruim 100 inzendingen 20 voorbeeldige projecten.

Naast 20 voorbeeldige projecten bevat het boek een verslag over de keuzes van de selectiecommissie, een essay over de omgang met jong erfgoed, een interview met de eigenzinnige Eindhovense woningcorporatiedirecteur Thom Aussems en een fotoverhaal over wat mogelijk een nieuwe opgave voor de landschapsarchitectuur en stedenbouw inluidt: de intense droogte van 2018.


Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen denken mee over grote opgaven zoals klimaatverandering en energietransitie, en het woningbouwvraagstuk en stedelijke vernieuwing. De vaardigheid om over lange periodes complexe ontwikkelingen in goede banen te leiden combineren zij met inspirerend ontwerponderzoek en pareltjes van ambachtelijkheid.

Het geselecteerde werk toont de veelzijdigheid van het ruimtelijk ontwerp. Enerzijds het ambacht op inrichtingsniveau – beplanting, materiaalgebruik, design –, anderzijds het strategisch vernuft om op lange termijn en in onzekere tijden complexe stedelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Het is onder meer vanwege deze kwaliteiten dat stedenbouw en landschapsarchitectuur na magere jaren terugkeren in de maatschappelijke en politieke belangstelling. De selectiecommissie merkt op dat op steeds meer plekken, al is het soms nog schoorvoetend, ontwerpers weer op de voorgrond treden en de zijlijn verlaten waartoe zij volgens een eerdere jaarboekcommissie – die van 2016 – veroordeeld leken te zijn.

Uitgeverij Blauwdruk