© Greenworks

Ergonomie | Veel meer dan enkel gebruiksgemak

Ergonomie is één van de sleutelbegrippen als je het hebt over machines. Wat heb je immers aan een machine als je al na amper enkele uren gebruik geradbraakt bent? Ergonomie kan evenwel veel meer zijn dan louter het gebruiksgemak van een product. Hoe wordt er ingespeeld op alle aspecten van optimaal gebruik in de groensector, willen we weten.


In de groensector komen de volgende elementen telkens opnieuw naar voor: een zo licht mogelijk gewicht, zo weinig mogelijk trillingen, zorgen voor een zo gering mogelijke belasting van het lichaam van de gebruiker,… tot en met het maximaal reduceren van het geluid van de machines.

Intuïtieve bediening

“Ergonomie stond altijd al centraal bij onze ontwikkeling van machines, al bij de eerste kettingzagen van 60 jaar geleden”, reageert Husqvarna. “Nu de accumachines steeds verder oprukken, komt daar bij dat we hierop nog beter kunnen inspelen. Zo produceren deze minder geluid en trillingen en zijn ze vaak ook lichter. Natuurlijk hangt een en ander ook af van de grootte van de accu. Maar een ruggedragen accupack hangt het gewicht dichter tegen het lichaam, waardoor de belasting van de rug bij, bijvoorbeeld, een ruggedragen bladblazer minder is dan bij een tweetakt, waar dat middelpunt van het gewicht verder van het lichaam af zit.”

“Heel wat producenten voeren kleine wijzigingen door om het gebruiksgemak van hun machines te bevorderen”, merkt men bij Pivabo. “Dit gaat van het installeren van betere stoelen in werktuigdragers, tot volledig aangepaste systemen. Zo hebben we binnen ons gamma Ripagreen, dat een specifiek ergonomisch harnas ontwikkelde, waardoor de gebruiker makkelijker kan werken zonder zichzelf onnodig te belasten. Daarnaast is er ook nog Marolin met een APS-systeem, waardoor de maaiarmen quasi naast de trekker kunnen werken. Op die manier hoeft de chauffeur niet constant achterom te kijken en bespaart hij of zij zichzelf nekklachten.”

Importeur Cofabel merkt daarnaast op dat onder meer de door haar verdeelde producten van Infinicut niet enkel mikken op optimaal gebruiksgemak, maar dat dit ook zo intuïtief mogelijk moet gebeuren. Zo wordt er smartphone-compatibiliteit en Bluetoothcapaciteit ingewerkt in de nieuwste producten. Greenworks focust eveneens op een smart-verhaal en ziet hoe men ook steeds meer de eindgebruiker bij het ontwerpproces betrekt, vanaf de eerste werkschets van een nieuw ontwerp. Tot slot benadrukt men dat een andere leverancier, Smithco, ook specifiek op de grotere toestellen maximaal inzet op ergonomie.

Ergonomie is ook ontzorgen

Tot slot komen we uit bij Stihl. Uiteraard legt men ook hier uit hoe men streeft naar steeds lichtere toestellen, minder trillingsbelasting, het gebruik van duurzame materialen, enzovoort, maar daar stopt het niet. Zo besteedt men hier bijzonder veel aandacht aan ontzorging en, net zoals bij andere fabrikanten, geconnecteerdheid.

“Wij pakken onder meer uit met Stihl connected en Stihl Total Care Pro”, horen we hier. “Bij het connected-verhaal komt het erop neer dat we het professionele gebruikers mogelijk maken hun machineparken en werkopdrachten digitaal te beheren. Het belangrijkste daarbij is onze Smart Connector. Dit is een compacte sensor die op de machine wordt gemonteerd. Deze registreert de bedrijfsuren en verzendt die via de smartphone of tablet van de gebruiker naar de Stihl Cloud, de centrale gegevensopslag.”

“Met Total Care Pro betrekken we onze professionele klant maximaal bij wat we doen. Het komt erop neer dat we een soort leasingformule ontwikkelden, waarbij klanten maximaal ontzorgd worden, van opleidingen tot en met het garanderen van vervangmateriaal bij uitval.”