© Drainjet

Verticaal draineren met de Drainjet 90

Wanneer het op de gecompacteerde bodem regent, kan het water zijn weg niet vinden naar de grondwatertafel. Hierdoor blijft het in de bovenste toplaag staan. Daarom is het belangrijk de verstoorde grondlagen te doorbreken zodat hemelwater en oppervlaktewater opnieuw hun weg naar de grondwatertafel in de dieper gelegen bodemstructuur kunnen vinden.


De Drainjet 90 is een machine die specifiek ontworpen werd voor tuinaanleg en brengt manueel een holle granulaatspil in de grond door middel van perslucht. Zo ontstaan er luchtaders die tot 3 m diep kunnen worden aangebracht en zich ook horizontaal vertakken in de bodemstructuur. De ondergrondse injectie heeft een permanent karakter waardoor de ontstane aders niet meer kunnen dichtklappen en zo hun drainerende functie behouden.

Te gebruiken bij:

  • gazon dat langdurig onder water staat
  • beplanting die onverklaarbaar afsterft
  • parkings met grote plassen die niet wegtrekken
  • drassige paardenpistes
  • drassige industrieterreinen
  • laanbomen met slechte groei
  • algemeen revitaliseren van de wortelzone bij bomen

De Drainjet werd in 2020 uitgeroepen als één van de beste nieuwe oplossingen voor de groene sector. Na een behandeling met de Drainjet kan de bodem opnieuw zuurstof, voeding en water transporteren. Tijdens de behandeling wordt de grond gedecompacteerd tot op een diepte waarbij elke storende laag doorbroken wordt. Stagnerend grondwater vindt zo zijn weg naar de diepere bodemstructuur. Door tijdens het injecteren het poreuze substraat Drainjet lava toe te voegen samen met de nodige bodemschimmels en bacteriën kan overtollig water infiltreren en kan de symbiotische werking tussen de voedingstoffen, zuurstof en water hersteld worden. Dat resulteert in een gezonde beplanting die diep kan gaan wortelen en die dus beter bestand is tegen lange droogteperiodes. Een extra toevoeging van Terracottem Drainjet creëert een grotere capillariteit en het extra vermogen om water uit de diepere bodemlagen te gaan benutten.

www.drainjet.com

drainjet 90 verticaal draineren bodem bodemstructuur grondwatertafel regenwater grondlagen machines tuinen tuinaanleg vakmagazine professionele groensector groenvoorzieningen gazon beplanting parkings paardenpistes drassige industrieterreinen laanbmen revitaliseren van wortelzone bomen oplossingen groensector cg concept demo groen beursspecial 2020
© Drainjet