Bloemekenspark in Gent wint Groenaannemer-award

Het Bloemekenspark in Gent is op de jaarlijkse wedstrijd Openbaargroen-awards van de VVOG bekroond met de Groenaannemer Award 2020 voor de beste realisatie door een groenaannemer. Het park werd aangelegd door het familiale groenbedrijf Dirk Bauwens uit Evergem.

 


Met de Groenaannemer-award belonen VLAM en VVOG een groenproject dat met de expertise van een professionele tuinaannemer werd gerealiseerd. De award brengt het maatschappelijk belang van openbaar groen onder de aandacht en ijvert voor een goede samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en tuinaannemers.

Het Bloemekenspark ligt in de dichtbebouwde 19e-eeuwse Bloemekenswijk, gebouwd rond de vroegere textielfabrieken en langsheen het kanaal van de Lieve. Het grenst aan het beschermde Manchestergebouw van de FNO-fabriek en aan de UCO-site. Na stopzetting van de industriële activiteit is het gebied ontwikkeld tot een ware stadsjungle. De realisatie werd opgedeeld in 3 fases waarbij in 2019-2020 de tweede fase werd aangelegd in het gebied tussen de brandweerkazerne en de voormalige UCO-fabriek en de groenzone achter de Jan Yoensstraat. In een volgende fase zullen we de Maisstraat en de Anjelierstraat gedeeltelijk opnieuw aanleggen. Voor deze fase loopt op dit moment het ontwerpproces. Het park zal in de toekomst ca 8,5 ha. bedragen en maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘Het getouw’.

De Bloemekenswijk had nood aan groene rust- en flaneerruimtes en prikkels voor speelnatuur. In het ontwerp dat de Stad Gent maakte in samenwerking met Fris in het landschap en Sweco, ging veel aandacht naar buitenspelen (fantasie prikkelen, op ontdekking gaan, ontwikkeling van motoriek, leren omgaan met risico’s, …) en de rustgevende invloed van de natuur. Het park is een natuurrijke plek met veel water. Het ligt in een kwelgebied met een specifieke, waardevolle vegetatie. Het meeste groen in het park is niet aangeplant maar spontaan gegroeid. Het behoud van de bijzondere natuurwaarden was van meet af aan het uitgangspunt.

Bestaande landschappelijke kwaliteiten werden versterkt. De historische loop van het kanaal van de Lieve is terug zichtbaar gemaakt. De exoten werden verwijderd waardoor de spontane onderbegroeiing van meidoorn en wilde rozen meer licht kregen en rijker bloeien.

De industriële voorgeschiedenis werd mee opgenomen in het ontwerp. Het terrein is bezaaid met artefacten die door kruiden en struiken overwoekerd zijn. Om het ecologisch evenwicht zo min mogelijk te verstoren zijn enkel afval en gevaarlijke voorwerpen verwijderd. Ook is ingezet op de bereikbaarheid en doorgang voor fietsers en voetgangers. Over de Lieve loopt nu een zwevende fietsbrug die de Bloemekenswijk verbindt met de fietsas Wondelgem en het centrum van Gent.  De uitvoering is in architectonisch beton, metalen H-profielen of ‘poutrellen’ boorden het pad af. De overige wandelpaden zijn halfverhard. Om de omgeving en de bodem zo weinig mogelijk te verstoren zijn de paden, zonder grondverzet, op het bestaande maaiveld toegevoegd.  Omdat het park een ecologisch waardevolle zone is, werd bewust gekozen de werken uit te voeren buiten het broedseizoen en vóór de natte wintermaanden. Zo werd de impact op het milieu tot een minimum herleid.

Meer info en beschrijving van de groenprojecten vindt u hier.

Hier kunt u de digitale Finale van de Openbaargroen-awards herbekijken.