Brussel / Hermann-Debroux krijgt een nieuw gezicht

Het stadsproject Delta-Herrmann-Debroux heeft als belangrijkste doel de E411 herin te richten tot een stadsboulevard om komaf te maken met de autosnelweg in het hart van het gewest en de omliggende wijken waartussen amper aansluiting is, opnieuw met elkaar te verbinden.

De Brusselse regering heeft het Richtplan van Aanleg (RPA) voor het gebied Delta-Herrmann-Debroux definitief goedgekeurd. De perimeter van het RPA strekt zich uit over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Hij omvat heel de grootstedelijke weg E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen.


Er bevindt zich een brede waaier van ruimten en activiteiten: een bos dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, een kantoorbuurt, een openbaar vervoersknooppunt dat van essentieel belang is voor het Brussels Gewest, de Université libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz. Ondanks al die troeven mist de wijk stedelijke en ruimtelijke samenhang. De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke barrière tussen de verschillende wijken.

Op basis van een wedstrijd werd een internationaal multidisciplinair team aangeduid dat bestaat uit het stedenbouwkundig bureau ORG Permanent Modernity, het landschapsarchitectuurbureau D’ici-là, mobiliteitsexpert Sweco, milieu-effectenspecialist Aries en het bureau voor burgerparticipatie Common Ground.

Het RPA stelt voor deze stadstoegang een herwerkte visie voor de komende tien jaar voor. Het bepaalt ook verschillende doelstellingen om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren:

  • het viaduct en de E411 omvormen tot een stadsboulevard;
  • het multimodale karakter van de stadstoegang versterken (trams in eigen bedding, meer ruimte voor de actieve weggebruikers);
  • de stedelijke mix van verschillende functies (residentieel, sociaal en economisch) versterken;
  • openbare ruimten en groenvoorzieningen ontwikkelen die de verschillende wijken met elkaar verbinden;

Het RPA is tevens het resultaat van een participatief proces met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (wijkcomités, burgerverenigingen, enz.). Die raadplegingsronde maakte het mogelijk om de behoeften te bepalen, zicht te krijgen op de belangen en bekommernissen van alle betrokken partijen en gebruik te maken van hun terreinkennis.

Met de definitieve goedkeuring van het RPA ligt een gedeelde visie voor de stedelijke transformatie van deze stadstoegang vast. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Nu kan het echte werk beginnen door samen en in overleg een kwaliteitsvol project te bepalen.

Het RPA Herrmann-Debroux zal twee weken nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, van kracht worden. Het kan hier geraadpleegd worden.

© perspective.brussels / ORG