Eenheidsprijs waardebepaling bomen blijft in 2017 ongewijzigd

De Technische Werkgroep van de VVOG heeft beslist om de eenheidsprijs voor de Uniforme Methode voor Waardebepaling van Bomen te handhaven op 5,43 euro/cm2.

Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. In 1996 werd de Uniforme Methode gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw.


Ondertussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard door Rechtbanken en Verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones.
De waarde van een boom wordt berekend aan de hand van 5 factoren: de basiswaarde (B), de soortwaarde (S), de standplaatswaarde (St), de conditiewaarde (C) en de plantwijzewaarde (P).

De waarde (W) van een boom (in EUR) = B x S x St x C x P

Meer informatie vindt u op de website van VVOG. Daar kunt u ook de programma’s ‘Waardebepaling’ en ‘Boomcalculator’ downloaden.