Merksplas / Opening Plantentuin De Kleine Boerderij

Op 12 juli 2015 is de Plantentuin ‘ de Kleine Boerderij’, Ossenweg 1 ( de Kolonie ) te Merksplas geopend voor het publiek voor het evenement ‘Bloemenpracht: één met de natuur, één met jezelf’.

Plantentuin “ De Kleine Boerderij” Merksplas is een privé initiatief in handen van de familie Oprins. Zij hebben de Kleine Boerderij en zijn omliggende gronden in pacht. Een groot deel van de 8 ha grote tuin is reeds aangeplant, maar enkele percelen zullen in de toekomst een andere bestemming krijgen.


Oorspronkelijk maakte de Kleine Boerderij deel uit van de landlopers kolonie. Vroeger was het gebouw een straftuinbouwschool om bedelaars een job aan te leren in de landbouw zodat ze zelf in hun noden zouden kunnen voorzien. Na de afschaffing van de wet rond landloperij, kwam het gebouw leeg te staan en werd ze door de overheid in pacht aangeboden. De Boerderij zelf dient nog te worden opgeknapt, maar de nabijgelegen cipierswoning, werd reeds volledig verbouwd. Hier worden op regelmatige basis cursussen en workshops georganiseerd.

Arboretum

De tuin rond de Kleine Boerderij wordt momenteel als collectietuin uitgebouwd. De plantentuin heeft geen commercieel doel, de natuur primeert. Daarom werd de lijnstructuur van de dreven behouden en is de natuurlijke drinkpoel voor de dieren bewaard gebleven. Er zijn wel enkele kanalen en beekjes gegraven om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren, want vroeger was dit stuk land niet geschikt om planten te kweken.

In de tuin staan meer dan 60 Ilex-soorten. Omdat buxus de jongste jaren veel problemen geeft, staan er in de plantentuin oa. Ilex crenata: een Japanse hulstsoort die nauwelijks te onderscheiden is van de klassieke buxus, maar veel minder gevoelig is voor ziekten.

Daarnaast staan er meer dan 450 soorten Afrikaanse lelies, Agapanthus, bamboesoorten en een grote verzameling toverhazelaars. Die collectie is afkomstig van wijlen Harry Van Trier, één van de opreichters en bezielers van het nieuwe arboretum. Ook het ginkgobos is enig in zijn soort.
In de plantentuin werd ook een kruidentuin ondergebracht. In de toekomst zal er ook een fruittuin aangelegd worden waarin traditionele fruitbomen en struiken hun plaats zullen krijgen.

Bloemenpracht

Momenteel is de collectietuin nog niet toegankelijk voor het grote publiek. Omdat de tuin nog in volle ontwikkeling is, moet er nog enkele jaren hard gewerkt worden. Wel worden regelmatig reeds themawandelingen georganiseerd.

Tijdens het evenement ‘Bloemenpracht: één met de natuur, één met jezelf’ zullen verschillende specialisten u rondleiden doorheen de tuin en vooral stilstaan bij de prachtige collectie Hydrangea’s en Agapanthussen die op dat ogenblik in volle bloei zullen zijn. Daarnaast zijn er verschillende workshops rond de ecologisch aangelegde kruidentuin, en zijn er demonstraties van de extractie van kleurstoffen uit planten. Danny Laps, kunstfotograaf zal, in samenwerking met Veerle Oprins, aan de hand van mooi geplaatste foto’s op het domein, de evolutie van de tuin doorheen de seizoenen weergeven. Bijencentrum De Raam toont ons de wondere wereld van de bijen, Oxfam wereldwinkel geeft informatie over bio-producten en Ikebana stelt bamboe voor als duurzaam alternatief.

Merksplas