Een nieuw platform voor tuinarchitecten

De tuin- en landschapsarchitecten Inge De Bruycker, Stijn Verhalle, Inge Vanoverbeke en Jurgen Van de Walle hebben een nieuw platform voor tuinarchitecten opgericht. Bedoeling is om informatie uit te wisselen en allerlei professionele activiteiten te organiseren.

Het platform voor tuinarchitecten zet de kennis en kunde van de Tuinarchitect/aannemer in de kijker en focust zich op het ontwerp en gebruik van planten en materialen.


Het doel van dit nieuw platform is om de tuinaannemer en tuinarchitect dichter bij elkaar te brengen en om een soort symbiose te creëren tussen creativiteit en vakmanschap onder het motto “ samenwerken werkt” . Dit komt in de eerste plaats het resultaat ten goede.

Volgens de initiatiefnemers is een tuin- en landschapsarchitect vandaag eerder een teamplayer dan een eenzame ziel gezeten achter zijn computer. Immers, de tuinarchitect van vandaag werkt geregeld samen met collega-ontwerpers om tot een hoogstaand ontwerp te komen.

Via allerlei kanalen slaat met de tuinarchitect om de oren met nieuwe ideeën en materialen. De tuinarchitect moet kritisch oordelen over het gebruik van nieuwe materialen en plantensoorten. Het kunnen putten uit een grote dosis plantenkennis blijft zeer belangrijk. De toevloed aan nieuwe materialen en de technische toepassingen ervan heeft ervoor gezorgd dat er verschillende aftakkingen binnen de tuinaannemers zijn ontstaan.

Info: Jurgen Van de Walle

www.grondiggroen.be