Heraanleg Historisch Hart van Kortrijk [VIDEO]

De heraanleg van het historisch hart van Kortrijk is een van de belangrijkste ingrepen die de komende jaren in het centrum van Kortrijk worden gerealiseerd. Door de geplande ingrijpende facelift moet Kortrijk een nationale en zelfs internationale publiekstrekker worden.

Met het project Heraanleg Historisch Hart van Kortrijk krijgen die Leieboorden een echte verbinding met het winkelwandelgebied. Het gebied daartussen, bestaande uit de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Onze-Lieve-Vrouwestraat met haar zijstraatjes, het Begijnhof en het Begijnhofpark heeft een groot potentieel dat door de geplande werken zal vervuld worden. De heraanleg van het historisch hart bestaat uit zes projectonderdelen waarvoor de stad een investering doet van 33 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook de vele private projecten in dit gebied waardoor de totale investering (stad en privaat) om en bij de 100 miljoen euro bedraagt


Historische straten en omgeving Onze-Lieve-Vrouwekerk

Om het historisch centrum te hertekenen, deed de stad opnieuw een beroep op Michel Desvigne, de ontwerper van de verlaagde Leieboorden. De Onze-Lieve-Vrouwestraat en de omliggende straatjes (Kapittelstraat, Pieter De Cockelaerestraaten Begijnhofstraat) krijgen een grondige facelift zodat het historisch karakter van deze smalle straten ten volle in de verf wordt gezet.

Naar het voorbeeld van het Patershol in Gent of Le Vieux Lille in Rijsel wordt hier een idyllisch woonerf gecreëerd. De historische identiteit van de buurt wordt versterkt door gerichte ingrepen. Zo wordt het asfalt op de rijweg vervangen door kleinschalige materialen. Daardoor worden de straten een echt onderdeel van historisch Kortrijk. Bomen en (gevel)groen zorgen voor een levendiger karakter.

De ruimte rondom de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt volledig heraangelegd. Onnodige verharding en niveau verschillenworden weggenomen. Bomen en beplanting zorgen voor een groenere omgeving. De aanleg van paden zorgt voor vlotte verbindingen voor fietsers en wandelaars van en naar het Begijnhofpark. Rondom het Deken Zegerplein wordt ruimte voorzien voor gezellige terrasjes.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is vandaag aan de achterzijde ingekneld door de gebouwen van de site St-Vincentius. Die site wordt deels gesloopt. Daardoor wordt de tussenafstand verruimd van ca. 5 naar minimum 20 meter. Hierdoor krijgt de kerk ademruimte en worden interessante zichtpunten vanuit het Begijnhofpark op de kerk en de Artillerietoren hersteld. Bij archeologische opgravingen enkele jaren terug werd een deeltje van de oude burchtmuur aan de zuidzijde van de kerk blootgelegd. Met de afbraak van de gebouwen van St-Vincentius kan het resterende deel van de historisch muur tussen de Artillerietoren en de Groeningestraat ook zichtbaar gemaakt worden. Hierdoor wordt de militaire geschiedenis van de kerk voelbaar. De kerk was in het begin van de 14e eeuw namelijk een onderdeel van het militaire complex van de Franse dwangburcht.

De Sint-Vincentiussite

De oude Sint-Vincentiussite speelt een belangrijke rol in de heraanleg van het historisch hart van de stad. Zo wordt het kopgebouw aan de kant van de Groeningestraat gesloopt waardoor de Onze-Lieve-Vrouwekerk meer ademruimte krijgt. Ook een deel van de gebouwen aan de kant van het Begijnhofpark worden afgebroken om het park uit te breiden. De site krijgt een residentiële functie, maar ook horecazaken kunnen er in ondergebracht worden.

Uitbreiding Begijnhofpark en ontharding Boerenhol

Het Begijnhofpark is nu al een groene oase in het hart van de stad en moet dat nog meer worden. De komende jaren wordt het park met ruim 30% uitgebreid van ca. 8.100 m² naar 10.700 m². Dat wordt bereikt door het slopen van de St-Vincentiussite. Daardoor wordt ook het zicht vanuit het park op de Artillerietoren en de Onze-Lieve-Vrouwekerk hersteld.

Het Boerenhol en de Zypte vormen een cruciale link tussen het Begijnhofpark, het Overbekeplein en het St-Maartenskerkhof. Vandaag is het een onderbenutte ruimte zonder een echte bestemming of identiteit. Het Boerenhol krijgt een kwalitatieve groenaanleg en versterkt zo het aanwezig groen van de naastliggende ‘put’ van de Zypte. De groene ruimte verdubbelt bijna van ca. 1000m² naar 1.865m². Er zal ook ruimte zijn voor speelelementen voor kinderen. Nieuwe fiets- en wandelpaden zorgen voor een kwalitatieve verbinding tussen het Begijnhofpark, het Overbekeplein en het St-Maartenskerkhof.

Onze-Lieve-Vrouwekerk & Groeningeabdij

Museum 1302, nu ondergebracht in de Groeningeabdij, krijgt een nieuwe locatie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het wordt een kerkmuseum met gemengde bestemming, met aandacht voor 1302, en met respect voor de ingetogen sfeer die er nu aanwezig is.

De Groeningeabdij krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een eigentijdse kunst- en tentoonstellingsruimte rond het thema‘identiteit’ en met een duidelijke link met het museum 1302. De ontwikkeling van deze state of the art expositieruimte is ook een belangrijk hoofdstuk in de kandidatuurstelling van Kortrijk als Culturele hoofdstad 2030.

Restauratie Begijnhof

De totaalrestauratie van het Begijnhof nadert zijn einde. De restauratie van het Begijnhof ging in 1984 van start. De tiende en laatste fase, de restauratie van de buitenomgeving is in volle uitvoering en zal rond de Paasvakantie van 2021 afgewerkt zijn.

Bron: Stad Kortrijk