Drinkwaterproductiebedrijf gaat op in het landschap

Het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd in het Nederlandse Dalfsen is bekroond met de Gouden Kikker 2015 voor duurzaam bouwen. De jury prijst de integratie van het gehele ontwerp in de omgeving, hoe van een probleem een kans werd gemaakt, de interactie met de omgeving en het betrekken van burgers bij dit project.

 


Het Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelde een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. Factor Architecten en IA Groep maakten voor deze locatie het integrale ontwerp. Het uitgangspunt voor het ontwerp was de landschappelijke inpassing. Bij de ontwikkeling van de landschappelijke inpassing was ook Veenenbosch en Bosch Landschapsarchitecten betrokken. SmitsRinsma zorgde voor de groenaanleg.

Om het gebouw te laten opgaan in de landschappelijke omgeving zijn het natuurlijke materiaal hout en grassen als bekleding toegepast. Daarnaast tillen de vleugels van het gebouw het maaiveld omhoog, waardoor een relatie met de dijk wordt aangegaan. De gevel is onderhoudsvrij en het met grassen begroeide dak vraagt weinig onderhoud.

 

369010

369007

369004
Het water wordt via een bodempassage in de Vecht gewonnen en in een hypermoderne installatie gezuiverd. Watergangen en een moeras scheiden de locatie op passende wijze van de omgeving. Een in het water geprojecteerd uitkijkplateau biedt passanten een inkijk op de waterwinning.

Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen, dat flora en fauna moet stimuleren en de natuurontwikkeling versterken. Het omringende terrein wordt begraasd door galloway-runderen.
Vechterweerd 2

369023

369019