Nieuwe groenzone in Marke (Kortrijk)

Het open gebied van zo’n 3 ha tussen het ontmoetingscentrum, Hellestraat en Kardinaalstraat in Marke werd natuurlijk ingericht, met plaats voor een evenementenweide en volkstuintjes. Aansluitend werd het nieuwe Decauvillepark gerealiseerd, een groen lint met wandel- en fietsinfrastructuur dat de verbinding maakt tussen het ontmoetingscentrum en het Preshoekbos.

De nieuwe groenzones werden ecologisch ingericht met tientallen inheemse bomen en struikengordels en nieuwe (zachte) wandel- en padenstructuren. Zo werden specifiek fruitbomen en een gordel bessenstruiken voorzien. Het reeds aanwezige groen werd versterkt met aandacht voor duurzame afwatering en de aanwezige poelen werden uitgewerkt met een rietkraag.


Ook het sociale aspect van het park werd meegenomen in het project. Zo zijn locaties voorzien voor evenementenweides én werden de volkstuintjes aangepakt en volledig heropgefrist.

Het Decauvillepark

Binnen de nieuwe KMO-zone, ten zuiden van het park rond het ontmoetingscentrum, werd een groen lint aangelegd, het Decauvillepark. Een 600 meter lang groen lint die de verbinding maakt tussen het Preshoekbos en het park rond het ontmoetingscentrum.  Langsheen het traject werd een watertolerante groenbuffer aangelegd en nieuw laag- en hoogstammig inheems groen aangeplant. Het Decauvillepark werd gerealiseerd door een samenwerking tussen Intercommunale Leiedal en Stad Kortrijk. Intercommunale Leiedal voorziet zo’n 490.000 euro voor de aanleg van het Decauvillepark.

Fiets- en wandeldoorsteek

Binnen beide groenstructuren werd een nieuw fietspad aangelegd, dat zo zorgt voor een uitbreiding van trage wegen- en fietsinfrastructuur. De nieuwe fiets- en wandelpaden creëren zowel functionele als recreatieve fiets- en wandelverbindingen. Het nieuwe fietspad maakt verbinding vanuit Marke naar de nieuwe KMO-zone, het preshoekbos, maar zorgt ook voor een link met het bestaande tragewegenwandelnetwerk.

Het totaalproject voor de infrastructuurwerken van het nieuwe fiets-wandelpad en omgevingsaanleg park en groen kostte 910.247 euro. De werken werden uitgevoerd door aannemers Olivier Construct en Tuinen Steenhaut.

Bron: Kortrijk.be