Meer insecten en lagere kosten bij bloemrijk groenbeheer

Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer insecten en biodiversiteit, en blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud. Dit blijkt uit een recent Duits onderzoek.

 


Recent verscheen een publicatie in PLoS ONE, over een Duits onderzoek waarin is gekeken naar een ander onderdeel van het openbaar groen, namelijk perken met – vaak uitheemse -struiken. Ook in ons land zien we in veel gemeenten nog de perken met sneeuwbes, Cotoneaster of andere struiken. In het Duitse onderzoek is gekeken naar het effect van het omvormen van dergelijke perken naar inheems bloemrijk grasland op heel veel verschillende insectengroepen. Het bleek dat voor vrijwel alle insecten er een sterke toename was in het bloemrijk grasland. Dit effect werd nog versterkt als er gefaseerd werd gemaaid. Naast dat de biodiversiteit er dus nadrukkelijk op vooruitgaat was een andere conclusie dat dit omvormen uiteindelijk tot aanzienlijk minder onderhoudskosten leidt. Dit is in deze tijd waarin veel gemeenten moeten bezuinigen een mooi extra pluspunt. Het is niet goed als bezuinigingen de enige reden zijn voor een omvorming, maar het helpt natuurlijk wel om uiteindelijk meer kleur in de stad te krijgen. Dat is goed voor de vlinders en de bijen, maar zeker ook voor de mensen die in een natuurlijke omgeving gezonder zijn en zich beter voelen.

Voorbeeld uit het Duitse onderzoek van de oorspronkelijke struiken (A) en het nieuw ontwikkelde bloemrijk grasland (B) (Bron: Mody et al.)

Bron: Naturetoday.com