Digitaal Symposium Populier van Hier

In de afgelopen 3 jaar heeft Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, met Bos+ en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen met het project Populier van Hier getracht om via diverse acties populieren te herwaarderen in de Vlaamse Ardennen. Ontdek op maandag 23 november 2020 via een gratis webinar de resultaten die voor heel Vlaanderen relevant zijn.

 


Populieren zijn niet onbesproken. Ze worden bejubeld om hun houtproductie of beschimpt om hun exotisch karakter. Ze werden massaal aangeplant in de tweede helft van de vorige eeuw, maar moeten vandaag vaak plaatsmaken voor andere boomsoorten. Volgens BOS+, de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen verdienen populieren opnieuw meer erkenning. In de afgelopen 3 jaar hebben ze met het project Populier van Hier dan ook getracht om via diverse acties populieren te herwaarderen in de Vlaamse Ardennen. Het project was aanvankelijk gericht op de Vlaamse Ardennen, maar de resultaten zijn relevant voor heel Vlaanderen.

In de Brochure Populier in Omgeving & Klimaat wordt de oorsprong van populieren in onze omgeving geschetst en gekeken naar het belang van de soort voor de economie, ecologie, maatschappij, landschap en klimaat.

Populier van Hier is een LEADER-project met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer details en inschrijven voor de webinar op 23 november 2020