Saline royale d’Arc-et-Senans / Een laboratorium voor de landschapsberoepen [VIDEO]

De Saline royale in het Franse Arc-et-Senans, een voormalige zoutfabriek die erkend is als UNESCO Werelderfgoed, ontwikkelt een landschapsproject geïnspireerd door het erfgoed van de architect Claude Nicolas Ledoux, die in de 18e eeuw droomde van een ideale stad in de vorm van een cirkel rond zijn fabriek.

 


Vanaf de eerste schets van het masterplan integreerde Ledoux voedseltuinen voor de arbeiders. Sinds 2001 hebben deze moestuinen plaatsgemaakt voor een Tuinfestival met efemere tuinen, een experimenteel terrein met ruimte voor creatie, een plaats ook voor opleiding. Het Tuinfestival brengt bijna 400 studenten uit Frankrijk, België en Zwitserland samen rond een gemeenschappelijk doel: 10 tuinen nieuw leven inblazen.

In samenwerking met de Fédération Française du Paysage wil de Saline Royale het project uitbouwen tot een echt laboratorium voor de landschapsberoepen, bezig met het zoeken naar oplossingen van zowel hoge landschappelijke als architectonische kwaliteit, creatief, toekomstgericht, visionair, duurzaam en het bevorderen van biodiversiteit.

“Un Cercle immense”

De huidige tijdelijke tuinen van het festival worden vanaf 2021 omgevormd tot permanente tuinen op basis van het idee van de ‘jardin en mouvement’ van Gilles Clément. De ambitie van Gilles CLÉMENT is om een school voor de Planetaire Tuin in de Saline op te richten. De planetaire tuin is een concept van Gilles Clément waarbij de aarde, net als een tuin, een ruimte is die de mens zelf moet onderhouden en behouden.
De tuinen zullen worden opgedeeld in 4 drieluiken die het hele jaar door bezocht kunnen worden, met als middelpunt de plant in zijn verschillende aspecten: zaad, bodem, leven, aanpassing, fotosynthese,… Deze tuinen gecreëerd in samenwerking met scholen uit de tuinsector zullen elk seizoen interessant zijn.
Rond de eerste cirkel met permanente tuinen komt een tweede cirkel met educatieve tuinen waarvan de thema’s de ‘bewegende tuinen’ van de eerste halve cirkel weerspiegelen. In deze tweede halve cirkel worden de kortstondige tuinen van het festival georganiseerd, die elk jaar door de landschapsstudenten worden ontworpen. De tuinen van de Grote Cirkel zullen gewijd zijn aan de overdracht van kennis (permacultuur, oude granen, aromatische en geneeskrachtige planten, bodembehandeling, waterbeheer, enz.). Ze vormen de basis van een ambitieus educatief en burgerproject dat elk jaar meer dan 400 studenten en 30 scholen samenbrengt.
Een centrale bloemenweide leidt naar een watertuin en er komt ook een eetbare promenade.
De ambitie is om eindelijk de droom van een ideale stad in de vorm van een cirkel, bedacht in de 18e eeuw door Ledoux, zichtbaar te maken en om van de Saline royale een internationale referentie te maken voor de aanleg van tuinen in de 21ste eeuw.