Diepenbeek: de groenste campus van Vlaanderen

De Campus in Diepenbeek wordt de komende jaren omgevormd tot de groenste campus van Vlaanderen. Met het A-B-C-D-project (Aanpak van de Biodiversiteit op de Campus Diepenbeek) krijgt Natuurpunt de kans om de Universitaire Campus in Diepenbeek om te vormen tot een plaats waar de natuur volop kansen krijgt en studenten en personeel met volle teugen kunnen genieten.

Oorspronkelijk bestond het gebied grotendeels uit grasland, dat na de verkoop van de gronden aan de Provincie niet meer werd beheerd en zich stilaan tot bos ontwikkelde. De oorspronkelijke natuur kwam daardoor niet meer tot zijn recht komen en werken drongen zich op om de soorten te vrijwaren en een nieuwe kans te geven.
 Natuurpunt probeerde met een reeks ingrepen de natuurwaarde van het gebied te vergroten. Zo kapten of dunden ze een aantal gekweekte populierenbestanden en kreeg een vijver die lange tijd verscholen lag tussen de bomen een nieuw leven. Rond de gebouwen werd de basis gelegd voor een parklandschap met grasland en her en der bomen en struiken.


Voor de natuur was het heel belangrijk dat het blauwgrasland, waarvan er in heel Vlaanderen maar 200 hectare meer bestaat, in het gebied hersteld werd. Door het blauwgrasland de kans te geven om zich er te ontwikkelen en door ook andere natuurtypes zoals vijvergebied en vochtige graslanden te creëren wordt de campus een stapsteen voor hoogwaardige natuur.

Natuurlijk werd er ook aan de studenten en het personeel op de campus gedacht. Zo komen er nog platformen waarop de studenten kunnen studeren of genieten van de omliggende natuurpracht en wordt er een knuppelpad aangelegd . Er is ook ruimte voor educatie in de omliggende natuur en de betrokkenheid van de gebruikers van de campus heeft een prominente plaats in het project. Daarnaast zullen ook buurtbewoners en bezoekers de campus als een baken van rust en plaats voor recreatie kunnen gebruiken.

 www.natuurbericht.be/index.php