Boek / ONTWERP RUIMTE VOOR DE FIETS

In 2021 werkten Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen samen aan de vraag: goed ontwerpen voor de fiets, wat betekent dat? Hoe draagt een zorgvuldige vormgeving bij aan het slagen van een fietsproject? En hoe staan we ervoor in Vlaanderen? Deze publicatie toont 10 exemplarische fietsprojecten met plan en beeld, en belicht de ontwerpopgave vanuit verschillende perspectieven.

Fietsinfrastructuur aanleggen blijkt niet louter een mobiliteitsopgave, maar een integrale opgave tot het maken van publieke ruimte. Het boekje wil inspiratie bieden om van de geplande investeringen in fietsinfrastructuur in Vlaanderen meer dan ooit mooie, inclusieve publieke ruimte te maken, waar fietsen een beleving is. 


Deze publicatie toont de 10 exemplarische fietsprojecten die de jury selecteerde met plan en beeld:

Park Belle-Vue Leuven  [H+N+S landschapsarchitecten, ARTGINEERING]

Louisa d’Havebrug Gent [OYO architects, ARCH&TECO]

Parkbrug Antwerpen [Ney & Partners]

F1 Fietssnelweg Zemst [Evolta, De Vlaamse Waterweg, Regionale Landschap Brabantse Kouters]

Sionsite Lier [a2o-architecten, a2o-omgeving, Ney & Partners]

Groene Fietsgordel Brugge [Fris in’t Landschap, Studio Basta]

Fietspaviljoen Halle [WAW architects]

Passerelle Gentbrugse Meersen [Tractebel]

Groen Lint Oostende [Technum, Georges Descombes, ADR Architects, Maat ontwerpers]

Fietsspiraal Leuven [Bureau Greisch]

Helle Søholt van Gehl Architects geeft een buitenlands perspectief, architect en stedenbouwkundige Stefan Bendiks bij Artgineering geeft een invalshoek als ontwerper, een beleidsperspectief met beschouwingen over de wedstrijd krijgen we van Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen en Koen Stuyven, architect bij Vectris. Wies Callens van de Fietsersbond geeft het perspectief van de fietser.

Het boekje kan je gratis aanvragen, mits betaling van de verzendkosten. Stuur een mailtje naar [email protected] met vermelding van je naam en adres. Je kan 5 euro verzendkosten overschrijven op het rekeningnummer BE60 7343 3308 4770 van Stad en Architectuur vzw. 

Meer info: Stad & Architectuur