Sportpark Heizel / Geen zwemvijver maar waterspiegel

Het nieuwe sportpark op de Heizel dat wordt aangelegd in het kader van het NEO-project, krijgt geen zwemvijver zoals oorspronkelijk voorzien, maar een waterspiegel van 5000 vierkante meter. Het wordt de grootste recreatievijver van ons land.

 


Het Neo-project, de nieuwe commerciële wijk op het Heizelplateau, krijgt een groot sportpark van ruim 27 hectare, met ruimte voor voetbal, atletiek, rugby, hockey enzovoort. De investering in het sportpark bedraagt 23 miljoen euro.

Het atletiekstadion wordt de nieuwe stek van atletiekclub Excelsior, met een tribune van 2.000 plaatsen. Het is dus niet de bedoeling daar de Memorial Van Damme te huisvesten. Waar en of die nog in Brussel kan doorgaan, blijft onduidelijk.

Het ontwerp daarvoor is toegekend aan een consortium van OMGEVING, Zwarts & Jansma Architecten, Atelier Ruimtelijk Advies en Witteveen+Bos. In het ontwerp worden bestaande sportfaciliteiten geherstructureerd en nieuwe functies geïntroduceerd. Er ontstaan sportclusters die landschappelijk worden ingepast en een openbare parkzone. Door de aanleg van extra wandel- en fietspaden wordt de hele Heizelvlakte een wandelruimte van 70 ha.

 

Recreatievijver

In het oorspronkelijke projectvoorstel was een grote zwemvijver voorzien. Maar die wordt na verdere studie vervangen door een recreatievijver die maar 5 tot 15 cm diep is.

Bij een biologische zwemvijver is naast de vijver zelf een even grote oppervlakte nodig, met planten om het water te zuiveren. En dus verkleint de beschikbare oppervlakte van 5.000 vierkante meter drastisch. Bovendien is er de vrees dat er snel te veel volk in de zwemvijver zou zitten. Vandaar het voorstel om er een speelvijver van te maken waardoor veel meer mensen gebruik kunnen maken van het water dan bij een klassiek zwembad of zwemvijver.