Dendermonde / Betonnen parking wordt groene ontmoetingsplek

De betonnen parking aan de gedempte Dender in het centrum van Dendermonde wordt omgevormd tot een nieuwe groene zone met bloemenweides, sneukelhagen en natuurlijke speelelementen. Het gaat om een tijdelijke invulling, tot de Dender er opnieuw wordt blootgelegd.

 


Op lange termijn is De Vlaamse Waterweg van plan de Gedempte Dender weer open te leggen als rivier richting Schelde. Omdat dit nog lang zal duren en omdat het deel aan de kant van de Noordlaan toch niet zo druk gebruikt wordt als parking en elders alternatieve parkeerplaatsen voorzien werden, wilde het stadsbestuur voor een mooiere tijdelijke inrichting zorgen. Het terrein ligt er nu bij als grauwe, stoffige vlakte, vaak een doorn in het oog van de vele buurtbewoners en voorbijgangers.

Participatietraject

Het ontwerp is het resultaat van een intens inspraaktraject met bewoners, dat begeleid werd door het ontwerpbureau BUUR en Levuur, een bureau dat gespecialiseerd is in participatie en co-creatie. In verschillende ontwerpworkshops werden ideeën verzameld die BUUR verwerkte tot een samenhangend ontwerpvoorstel. De bewoners kwamen met een vijftigtal programmapunten waarvan er zo’n dertig zijn opgenomen in het plan.

De nieuw in te vullen zone blijft beperkt tot het stuk langs de Noordlaan. De zone waar recent asfaltwerken werden uitgevoerd, blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen. Het wordt een groene site met veel natuurlijke elementen waar iedereen welkom is. Zowel kleine groepjes als grotere groepen, jong en oud, kunnen er aangenaam vertoeven. Het hele terrein wordt omgeven door groen. Aan de kant van de Noordlaan zijn dat bossige struiken, aan de andere kant een bloemenweide. In het midden van de site zijn een beschut terras en lange picknicktafel voorzien waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt ook een lig- en speelweide aangelegd, een amfitheater met aflopende uitloopweide, natuurlijke speelelementen, zoals een speelboom en -heuvel, een waterbekken, een pleintje met petanqueterrein en bankjes, fietsenstallingen aan de ingangen en een insectenhotel. Op de site komt ook een echte ‘blikvanger’, op de voorlopige plannen is dat een grote houtenconstructie in de vorm van een walvis, maar daarover bestaat nog discussie.

Het nieuwe park moet in mei 2020 klaar zijn, wanneer in Dendermonde opnieuw de rondgang van het Ros Beiaard uitgaat, een cultureel hoogtepunt van de stad dat maar één keer om de tien jaar plaats vindt.