Oostende / Nieuw Park De Nieuwe Koers

In Oostende is het nieuwe Park De Nieuwe Koers officieel geopend. Het nieuwe woonzorgcentrum De Drie Platanen fungeert als een van de toegangspoorten tot het nieuwe park.

Op een driehoekig terrein (Nieuwe Koers), naast de luchthaven en de oefenrenbaan in Oostende, wilde de stad een open ruimte invullen met een woonzorg- en dienstencomplex en aansluitend een parkgebied met volkstuinen, een evenementenweide en een sterrenwacht. Het geheel diende geïncorporeerd in het Groen Lint, het groene fiets- en wandeltraject rond de stad.


Biodiversiteit

Het park ligt in Mariakerke en de Nieuwe Koerswijk, twee wijken die nauwelijks buurtgroen hebben. Door de aanleg van het 13 hectare grote park komt daar definitief verandering in. Voorheen werd het terrein hoofdzakelijk gebruikt als akkerland. Door de omzetting naar ecologisch beheerd grasland, de extra bosaanplantingen en struweel én het terug openleggen van het Albertusgeleed zal de biodiversiteit binnen dit gebied fors stijgen. Park De Nieuwe Koers vormt een ecologische verbindingszone met het natuurgebied rondom het Duinenkerkje en het landbouwgebied de Tuinen van Stene, waar in beide gevallen maximaal ingezet wordt op natte natuurontwikkeling.

Drie grote delen

Park De Nieuwe Koers bestaat uit drie grote delen.

• Het woonzorgcentrum De Drie Platanen
Dit is één van de ‘toegangspoorten’ tot het park. Het woonzorgcentrum telt 92 bedden, 6 plaatsen voor kortverblijf, een dagcentrum en 4 assistentiewoningen. Het complex wordt volledig ingebed in het park, zo zal het fietspad doorheen de patio van het woonzorgcentrum lopen. De tuin bestaat uit 50 moestuintjes en doet ook dienst als trefpunt met barbecuegelegenheid en verschillende zitplaatsen.

• Het centrale open gedeelte (evenementenweide)
Dit deel van het park is ca 9 ha groot en zal één keer per jaar dienst doen als evenementenweide. De overige dagen van het jaar is het een open grasvlakte voor de buurtbewoners, vergelijkbaar met een “Green”, de grote open grasvlaktes die in Engeland steevast geïntegreerd worden binnen hun bebouwde omgeving.

• Astropolis
In het meest zuidelijke punt van Park de Nieuwe Koers wordt het space sciencecenter Astropolis ingeplant. Je kunt er niet alleen naar de sterren kijken. Er komt ook een zonnekijker en een interactieve exporuimte. Samen met het woonzorgcentrum zorgen beide gebouwen voor een de nodige bedrijvigheid in het park.

Fietspad

De verschillende functies in het park worden verbonden met elkaar via een fietspad van ca 1,5 km lang. Het fietspad vormt samen met het reeds aangelegde fietspad langsheen de oefenrenbaan/Pegasus (van 2 km) een nieuw stuk groen lint. Dit nieuwe fietstracé is een alternatief voor het fietspad dat nu langsheen de Duinkerkseweg ligt. Het nieuwe traject is lager gelegen en veel windluwer. Bovendien is er een directe verbinding met de omliggende wijken via de Spalaan, Prins Roselaan en de Steensedijk. Je fietst nu doorheen een prachtig groengebied in de plaats van een drukke ringweg. Het park loopt door tot op de grond van het Atheneum Pegasus, waardoor deze groene ruimte voortaan ook open blijft tijdens het weekend en in de vakanties.