DELVA Landscape Architects & plusoffice winnen open oproep ‘Tuinen van Puurs’

Het Nederlands-Belgisch team DELVA Landscape Architects – plusoffice architects, hebben met hun voorstel ‘Tuinen van Puurs’ de open oproep procedure voor de opmaak van een masterplan voor de Hondsmarkt en omgeving in Puurs gewonnen.De Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester richtte zich op de volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de Hondsmarkt en omgeving te Puurs, opmaak van een RUP en uitvoering van het masterplan. De gemeente Puurs heeft als opdrachtgever de ambitie om door middel van ontwikkeling het centrum te versterken. Dit om te komen tot een aantrekkelijk en kwalitatief woon- werk- en leefcentrum op schaal van Puurs. Daarbij staat de publieke ruimte centraal.

Het Masterplan ‘De tuinen van Puurs’ van DELVA Landscape Architects en plusoffice architects richt zich op het uitwerken van een samenhangend stedenbouwkundig en landschappelijk concept voor vier projectgebieden in Puurs waarbij de tuin als informele ontmoetingsruimte een nieuwe context wil zijn.


De Tuinen van Puurs
De ontwerpers zien in het resultaat van de gefragmenteerde ontwikkeling van Puurs de potentie om een tuinenrijk te ontwikkelen. Een groene schakeling in noord-zuid richting, die haaks staat op de stedelijke oost-west as. Een  groen netwerk van publieke ruimtes die qua gebruik en uitstraling complementair zijn en verbonden worden door de zo typische Puurse verkeersluwe passages en doorsteken. Bijzondere historische tuinen – of onderdelen ervan -, kunnen we nog altijd herkennen in het centrum: het Kloosterhof, de Dekenij-tuin en de Kerktuin. Aansluitend op dat bestaande tuinennetwerk introduceren we vijf nieuwe tuinen in Puurs; De Publieke tuin, de Spoortuin, De Horecatuin, De Dorpstuin, De Woontuin en de Voortuin.

Doel is om een rendabele en een zowel landschappelijk als stedenbouwkundig verantwoorde ontwikkeling van het centrum voorop te stellen. Het is van belang dat er een synergie ontstaat tussen zowel bestaande en toekomstige functies met respect voor de omliggende gebouwen.