Aalst / Wonen met water

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Dewaco-Werkerswelzijn wil een woonproject van ongeveer 50 woningen realiseren op het Lindeveld aan de noordrand van Aalst. Het ontwerp integreert een duurzame waterhuishouding met ruimte voor nieuwe ontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van het gebied is het noodzakelijk optimaal te reageren op de waterproblematiek. Het water van de Molenbeek neemt bezit van de oevers en stroomt geregeld over. Ook een deel van het projectgebied van 2,7 ha ligt in de risicozone.


Het voorstel van het Antwerpse 2DVW Architecten en het Rotterdamse Laplab investeert in het bekenstelsel door ruimte te geven aan het water. Het zorgt er enerzijds voor dat de nieuwbouwwoningen en -appartementen geen risico lopen bij een eventuele overstroming. Daarnaast levert het een bijdrage aan de waterhuishouding in de ruimere omgeving door veel ruimte te reserveren voor het water. Het stroomgebied wordt verlaagd. Ook zal een permanente (nieuwe) zijtak door het projectgebied stromen. Hierdoor krijgt de laagte aan de Molenbeek meer bergingscapaciteit. Het Lindeveld zelf zal een meter worden verhoogd. Door deze aanpak ontstaat aan de noordkant van het kavel “ruimte voor (water)landschap” en aan de zuidkant “ruimte voor ontwikkeling”.

De ontwikkeling van de 54 woningen bestaat uit 14 grondgebonden (koop-)woningen en 40 (huur-)woningen en appartementen. De grondgebonden eengezinswoningen zijn georganiseerd rondom twee woonerven op het “hoge” gedeelte van de site. Op een terp in het landschap staat nog een compact appartementengebouw.

Het nieuwe landschap is een publieke ruimte die een rol speelt voor de gehele omgeving, dus inclusief het Torensveld en Doriksveld, de omliggende wijken. Hier is ruimte voor spelen, ontmoeten en recreëren. De inrichting is ongedwongen en afgestemd op de waterhuishouding. De beek en het water zullen onderdeel worden van de dagelijkse bezigheden. Een ommetje met de hond wandelen zal iedere dag een blik op de waterstand zijn. Het leven met de beek en het spel met de laagte, de zijarmen en geulen zal een genot worden in plaats van een bedreiging.

 

2dvw_1507_01_Axo_01

2dvw_1507_02_render_01_feat-620x349

2dvw_1507_04_diagram_waterstand

2dvw_1507_05_diagram_ecologische_oever