Vandersanden biedt waterpasserende bestrating als zeer effectieve én fraaie oplossing om zoveel mogelijk regenwater te infiltreren en vast te houden. ©Vandersanden

De toekomst? Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding van Vandersanden

De klimaatverandering is steeds meer voelbaar en deel van ons dagelijks leven. We moeten plannen inzake klimaatadaptatie omzetten tot concrete actie en samen naar een klimaatbestendig België toewerken. In de openbare ruimte is waterpasserende bestrating een effectieve oplossing om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Vandersanden heeft de nieuwste inzichten over infiltrerende verharding gebundeld in een kennisdocument. Hierin wordt u meegenomen in feiten en cijfers, maar tegelijk krijgt u ook tips en handreikingen over ontwerp tot aan beheer van klimaatadaptieve oplossingen. Want het mooiste? Dat maak je samen.

Maatwerk

Elke stadswijk en dorpskern heeft unieke eigenschappen. Deze variëren van lokale hoogteverschillen die waterstromen beïnvloeden, grondwaterstanden, de intensiteit van regenbuien en de jaarlijkse neerslag. Ook factoren zoals de beschikbare ruimte, ondergrond, verharding en bebouwing spelen een belangrijke rol. Daarom benadrukken we dat het veel verder gaat dan enkel het implementeren van het soort bestrating dat u kiest. Het gaat over de keuze van materialen voor de onderbouw en voeg. Zij maken van infiltrerende verharding een échte oplossing. Bij Vandersanden vinden we maatwerk erg belangrijk.


De essentie vandaag is om zoveel mogelijk regenwater te infiltreren en vast te houden op de plek waar het valt.
©Vandersanden

Infiltrerende verharding

Waarom zou u infiltrerende verharding moeten implementeren? De essentie vandaag is om zoveel mogelijk regenwater te infiltreren en vast te houden op de plek waar het valt. Vandersanden biedt u daarom waterpasserende bestrating als zeer effectieve én fraaie oplossing. Een waterpasserende straatsteen is een ‘dichte’ steen met een lage wateropname, net zoals standaard elementenverharding. Maar de vorm van een waterpasserende steen zorgt voor meer voegruimte tussen de stenen, waardoor beduidend meer regenwater kan infiltreren. 

Vandersanden verzamelde alle kennis in de vorm van een kennisdocument. Dit naslagwerk verzamelt de nieuwste inzichten en learnings over klimaatadaptieve oplossingen, zoals onder andere infiltrerende verharding.

Speciaal voor infiltratiedoeleinden heeft Vandersanden Drainflow® waterpasserende kleiklinkers ontwikkeld. Dankzij Drainflow® infiltreert het regenwater tijdens extreme regenbuien in de bodem, waarmee u wateroverlast voorkomt.
Drainflow® ©Vandersanden

Drainflow® waterpasserende bestrating

Speciaal voor infiltratiedoeleinden heeft Vandersanden Drainflow® waterpasserende kleiklinkers ontwikkeld. Dankzij Drainflow® infiltreert het regenwater tijdens extreme regenbuien in de bodem, waarmee u wateroverlast voorkomt. Bovendien worden de functionele, waterbergende eigenschappen gecombineerd met esthetische aspecten. Hierdoor zijn de optische verschillen met conventionele straatbakstenen minimaal. Bijgevolg doet u bij de aanleg van Drainflow® waterpasserende bestrating geen concessies aan de uitstraling van het straatbeeld.

Ontdek hieronder meer over Drainflow®.

Totaalconcept

Bij de toepassing van infiltrerende verharding vragen een aantal factoren nadrukkelijk aandacht. Het is essentieel om aan de hand van de ambities, de randvoorwaarden, omgevingsfactoren en aandachtspunten zo vroeg mogelijk te inventariseren. Hiermee wordt de basis gelegd voor een sterk ontwerp en een succesvol project. De invulling van het uitgegraven gedeelte en de daarvoor gewenste materialen zijn een doorvertaling van het ontwerp. Dit leidt tot een op maat gemaakte opbouw met eisen aan de materialen. Een succesvolle werking staat of valt echter met de kwaliteit van de aanleg en uitvoering. Er mogen dan ook geen concessies aan de kwaliteit worden gedaan. Ten slotte heeft infiltrerende verharding door vervuiling en dichtslibbing periodiek onderhoud nodig. 

Meer weten over klimaatadaptatie met infiltrerende verharding?

Ga vandaag op weg met waterpassende bestrating van Vandensanden.