Brussel / Tentoonstelling ‘Designed Landscapes Brussels 1775-2020’

Van 16 november 2018 tot 31 maart 2019 organiseert CIVA, het Internationaal Centrum voor architectuur en landschap, de tentoonstelling ‘Designed Landscapes Brussels 1775-2020’. De tentoonstelling biedt de bezoeker een ongekende blik op het landschap van de hoofdstad in de vorm van een rijk geïllustreerd panorama dat de zeer bijzondere geschiedenis van parken en tuinen onthult.

De tentoonstelling biedt een totaaloverzicht van de landschapsrealisaties van de hoofdstad van 1780 tot vandaag. De focus ligt op de openbare ruimten, plekken waar we vaak verstrooid doorlopen, zonder de geschiedenis, de stijl, het tijdstip, de bestaansreden… ervan te kennen. Dankzij een uitgebreide tijdslijn zal de bezoeker op zijn wandeling de opeenvolgende grote stijlperiodes als de breukmomenten en de wisselende mode-en smaaktrends kunnen bezichtigen. Hij zal de grote historische en politieke gebeurtenissen, de hedendaagse artistieke stromingen (plastische kunsten, architectuur, muziek…) kunnen achterhalen en parallellen kunnen trekken tussen de Brusselse realisaties en de andere Europese hoofdstedelijke creaties van Parijs, Londen, Berlijn…


Op de tentoonstelling worden de makers van deze tuinen en parken in de kijker geplaatst, met als doelstelling aan te tonen dat de ontworpen ruimten volwaardige artistieke scheppingen zijn en niet de vrucht van het toeval of van de natuur. Aan de figuur van de tuinarchitect met zijn ‘hulpmiddelen’, zoals topografie, watergebruik, plantengroei… wordt een speciaal deel gewijd Topografische modellen van Brusselse parken maken de verschillende soorten landschapsbenaderingen fysiek leesbaar. Ook de tuinbouw, wordt een deel gewijd dat het belang zal doen inzien van het plantenkwekersrecht en van haar evolutie doorheen de eeuwen. Bijvoorbeeld, wanneer verscheen in het Brusselse landschap de araucaria of de sequoia? Vanaf welke periode zijn ze emblematisch? Kunnen we spreken van tuinbouwkundige «modi» die verband houden met bepaalde stijlen?

Op deze wijze nodigt de tentoonstelling de bezoeker uit om de diverse facetten van de Brusselse landschapskunst te ontdekken, in een brede context te herplaatsen en ook te begrijpen hoe deze ruimten, verbeeld en ontworpen door de eeuwen heen, grondig het stadsbeeld heeft vormgegeven.

Een aantal evenementen met betrekking tot de tentoonstelling zijn in voorbereiding zoals lezingen van landschapsarchitecten en historici met internationale faam (Gilles Clément, Marc Treib, Catherine Mosbach, Stig Anderson…); gerichte thematische bezoeken over landschap en stadsplanning voor studentengroepen; debatten over het landschap in Brussel; gegidste bezoeken en workshops rond de seizoenen en vegetatie…

www.civa.brussels