Tentoonstelling | BWMSTR Label Ruimte voor sloop

Op dinsdag 23 april om 20u opent in het Vlaams Architectuurinstituut in deSingel in Antwerpen de tentoonstelling BWMSTR Label | Ruimte voor sloop. De Faculteiten Architectuur van KU Leuven en HoGent-KASK willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte. Docenten en studenten verkennen zowel de fysieke als de mentale ruimte voor sloop. Fotografenduo De Cleene De Cleene maakt een visuele analyse van vier exemplarische sites.

Ook in 2019 geven het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het podium aan vernieuwende architectuurprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. In de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label tonen we het werk van jonge onderzoeksteams die in 2017 van de Vlaams Bouwmeester het Bouwmeesterlabel (BWMSTR Label) ontvingen.


Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel een of andere constructie (gebouw, bestrating…) waarvan de sloop de Vlaamse open ruimte en het landschap ten goede zou komen. Toch lijkt de effectieve afbraak van die constructies vaak onbespreekbaar en blijven ze ‘harde klonters in het ruimtebeslag’. De Faculteit Architectuur van KU Leuven en HoGent-KASK willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte. Hiertoe verkennen ze zowel de fysieke als de mentale ruimte voor sloop. De gelaagdheid van de problematiek rond sloop ligt aan de basis van het videowerk in de tentoonstelling. De Cleene De Cleene bezocht vier sites: een leegstaand weekendhuisje, een serre, een hoeve en een loods met aanpalende verharding. De visuele analyse legt, samen met de inbreng van omwonenden en passanten, diverse betekenissen van deze plekken bloot.

De tentoonstelling loopt van 24 april tot 16 juni 2019.

Openingsprogramma

Inleiding door Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)
Reflectie over Bouwmeesterscans en mogelijkheden van sloop
Kadering in betonstop door Hans Leinfelder (KULeuven)
Samenwerking met studenten, lezingen en digitale kaart door Ruben Joye en Sylvie Van Damme (HoGent-KASK)
Tentoonstelling, publicatie en inbreng De Cleene De Cleene door Bruno Notteboom (KULeuven)