Coronamaatregelen: wat betekent dit voor tuinaannemers?

Bedrijven zijn – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

 


Tuinaanleg valt onder Paritair comité 145. De zelfstandigen en bedrijven die onder dit paritair comité werken, kunnen blijven werken. Tuinaanleg en productie in de sierteelt behoren evenwel niet tot het uiterst noodzakelijke.

Je mag voorlopig blijven werken als volgende voorwaarden worden gerespecteerd.

• Het werk kan niet via telewerk georganiseerd worden.
• Het werk wordt uitgevoerd in openlucht.
• Social distancing dient op elk moment gerespecteerd te worden.

Deze maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen, arbeiders als bedienden.

Wat betekent dit concreet voor je bedrijf?

• Contacten met klanten en leveranciers gebeuren bij voorkeur via telefoon, e-mail, …
• Vraag toelating aan de klant vooraleer een werf te mogen betreden.
• Overleg bij voorkeur via telefoon, e-mail, … met je personeel en leg hen de aanvullende maatregelen uit (social distancing).
• Bij het minste vermoeden van ziektesymptomen dient de huisarts gecontacteerd te worden.
• Kantoren, refters en kleedruimtes worden best beperkt toegankelijk gemaakt en afficheer de affiche ‘Het coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?’ en afficheer dat het aantal personen dat mag aanwezig zijn, gelimiteerd is (social distancing).
• Voorzie ontsmettingsmiddelen en wegwerpdoekjes voor alle personeelsleden.
• Per vrachtwagen of bestelwagen kan best slechts één persoon aanwezig zijn.
Laat personeelsleden apart en indien nodig met eigen vervoer naar de werf rijden.
• Respecteer ten allen tijde de regels van social distancing op de werf, ook tijdens overlegmomenten en breaks.
• Het ophalen van bestellingen om de activiteiten te kunnen verderzetten kan normaal nog.

Noordzakelijke verplaatsingen

De kans bestaat dat je tijdens een verplaatsing wordt gecontroleerd door de politie. Dan is het zinvol dat je ook schriftelijk kan bewijzen dat je verplaatsing noodzakelijk is.

Je dient aan te geven dat de verplaatsing gebeurt in het kader van activiteiten die behoren tot het Paritair Comité Tuinbouw (PC 145) waartoe de subsector ‘parken en tuinen’ (PC145.04) behoort. Bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf zijn erkend als cruciale sectoren volgens de bijlage bij artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020.

Download hier – Attest Covid19 – verklaring van de werkgever

Bron: AVBS