Corona / Richtlijnen voor bos- en natuurgebieden [VIDEO]

Dat het bijzondere tijden zijn hoeft niet meer gezegd. Heel veel mensen trekken voor een wandeling naar onze Vlaamse natuur- en bosgebieden. Minister Demir roept in een videoboodschap, samen met een van onze boswachters, de Vlaming op om ook in de natuur de opgelegde maatregelen door het crisiscentrum strikt na te leven.

Minister Demir stelt de volgende richtlijnen op scherp over hoe mensen op een verantwoorde manier naar onze bossen kunnen trekken zonder de effectiviteit van de broodnodige coronamaatregelen teniet te doen.


Ga wandelen in gezinsverband of alleen, vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.
Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat u de afstandsregels (minimaal 2 meter afstand van mensen die niet tot uw gezin behoren) niet strikt kan naleven, doet u er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken.
Het is niet toegelaten kinderen te laten spelen op de eventueel aanwezige speeltuigen.
Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.
Gelieve zich niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.
De minister heeft de opdracht gegeven aan de boswachters en natuurinspecteurs om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen.

“Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur.”

 

natuurenbos.be