Coronavirus: informatie over preventie en steunmaatregelen

De impact van het corona-virus laat zich meer en meer voelen, ook in de tuin- en sierteeltsector. De drukste periode van het jaar komt er aan of is al geruime tijd bezig, dus dit virus komt zeer ongelegen. We zetten hier op een rijtje wat u kan doen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan en welke maatregelen er zijn om de gevolgen van de corona-crisis te verzachten. De maatregelen van de overheid moeten streng opgevolgd worden willen we niet in een totale lockdown gaan.

 


1. Maatregelen basishygiëne

Met de volgende eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van corona-, griep- en andere virussen voorkomen. Deze gelden zowel voor u als voor uw medewerkers:

• Was de handen regelmatig met water en zeep of stel ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol ter beschikking (bv. voor buitenwerknemers)

• Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond met ongewassen handen.

• Bedek mond en neus volledig bij het hoesten en niezen. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak

• Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog, niét in de handen.

• Maak zo min mogelijk fysiek contact met uw klanten of leveranciers. Vermijd alleszins nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bv. hoesten en niezen).

• Houd afstand van andere mensen. Bij begroetingen: geen kussen, geen handen schudden

• Reinig en desinfecteer voorwerpen die u vaak gebruikt (bv. PC’s, pennen, telefoons, handgrepen en andere oppervlakken).

Als u symptomen vertoont zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met uw arts om een raadpleging te regelen.
De vakgroep huisartsgeneeskunde van de VUB heeft een vragenlijst online gezet (www.coronavirustest.be) om bij uzelf snel het risico op een besmetting met het nieuwe corona in te schatten.

Meer info: www.info-coronavirus.be

 

2. Checklist met preventieve maatregelen

Bedrijven worden aangeraden om (zeker tot en met 3 april) zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

• Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt;

• Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie;

• Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit;

• Hou afstand op de werkvloer;

• Instructies worden zoveel mogelijk op individuele basis gegeven waarbij voldoende afstand wordt gehouden;

• Zorg dat iedereen zoveel mogelijk met eigen materiaal werkt. Gedeeld materiaal wordt regelmatig gereinigd en ontsmet;

• Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer);

• Stuur werknemers met ziekteverschijnselen naar huis;

• Maak kleine ploegen;

• Beperk gemeenschappelijk vervoer zo veel mogelijk. Werknemers rijden rechtstreeks naar de werf;

Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde.

Het massaal sluiten van werven, of het vermijden naar bepaalde regio’s te gaan, is momenteel niet aan de orde.

Meer info: FOD Werkgelegenheid

3. Maatregelen voor winkels en bedrijven

• Alleen winkels die hoofdzakelijk voeding aanbieden (met inbegrip van dierenvoeding), apotheken, bandagisten en parafarmacie blijven geopend.

• Alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht. Ook de horeca in tuincentra dus.

• Openbare markten worden gesloten.

Meer info: www.info-coronavirus.be

CORONA – welke winkels mogen openblijven? Welke activiteiten mogen plaatsvinden?

4. Steunmaatregelen voor bedrijven

Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) vindt u een overzicht van alle steunmaatregelen waarop u een beroep kunt doen wanneer uw onderneming moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.

Momenteel kan je als ondernemer beroep doen op de volgende maatregelen:

Tijdelijke werkloosheid: Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen beroep doen op:

– Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona
– Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona. Wanneer je nog geen erkenning hebt als ‘onderneming in moeilijkheden’ dan kan je voor bedienden in afwachting van deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen.

• Ondernemingen die kunnen aantonen dat ze economisch getroffen worden door het coronavirus kunnen van een aantal fiscale maatregelen genieten:

– Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
– Gespreide betaling in de btw zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
– Gespreide betaling in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)

• Je kan ook gebruik maken van maatregelen in verband met sociale zekerheidsbijdragen:

– Mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen
– Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen

• Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ze hun activiteit moeten stopzetten.

Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren.

Crisiswaarborg. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Hinderpremie. Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Meer info:
Coronavirus – Steun voor jouw bedrijf

Coronavirus: antwoord op uw meest gestelde vragen

FOD Werkgelegenheid: coronavirus preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Unizo maakte een overzicht van de diverse steunmaatregelen.