Congres Publieke Ruimte gaat digitaal

Het Congres Publieke Ruimte gaat omwille van de coronamaatregelen digitaal. Het digitale Congres Publieke Ruimte gaat van start op 9 juni. Tijdens de openingssessie geven vijf prominente sprekers hun visie over het congresthema ‘Ruimte voor nieuwe tijden’.

Het congresthema is actueler dan ooit kon worden vermoed. Infopunt Publieke Ruimte legt vijf puzzelstukken op tafel die post-corona bepalend zullen zijn om invulling te geven aan een kwaliteitsvolle openbare ruimte op buurtniveau: 1) spelen en bewegen, 2) water en groen, 3) mobiliteit en 4) ontmoeting.


Tijdens de openingssessie op 9 juni geven vijf prominente sprekers hun visie over deze aspecten van publieke ruimte voor de toekomst. In hun pleidooien geven ze concrete aanbevelingen voor het relancecomité van de Vlaamse Regering om een nieuwe rol voor publieke ruimte te erkennen in de exitstrategie uit de crisis. Tot slot wordt de Prijs Publieke Ruimte en de Publieksprijs uitgereikt.

Op dinsdag 16 juni volgt een tweede sessie over onder meer stedelijk groen voor lawaaireductie en voetgangersboulevards. De derde sessie op dinsdag 23 juni besteedt aandacht aan volgende thema’s: Het 21ste-eeuwse stadspark is een voedselpark, concepten voor autoluwe steden en bomen als ecosysteemunit.
Verder zijn er een aantal webinars voorzien over onder meer bloemenrijk grasland en omgaan met invasieve planten.

Lees hier het volledige programma en schrijf in.

U kunt alle sessies volgen via life streaming.