Publieke consultatie Technical standards in tree work (TEST)

In oktober 2020 is de eerste versie van de European Tree Pruning Standard opengesteld voor publieke consultatie. Deze Europese snoeistandaard omschrijft de consensus tussen de partnerlanden over de goede praktijken van snoei in alle levensfasen van bomen. De publieke consultatie loopt tot 15 december.

 


Deze standaard is ontwikkeld voor standaard bomenbeheer. In specifieke gevallen blijven afwijkende snoeipraktijken mogelijk, maar dus enkel na zorgvuldige overweging en mits grondige motivatie van de uitvoerder.

Hieronder vindt u de eerste versie van de European Tree Pruning Standard. Alle feedback kan gestuurd worden naar [email protected]. Gebruik hiervoor het feedbackformulier dat u hieronder kan downloaden.

European Tree Pruning Standard – final draft 2020 
European Tree Pruning Standard – feedbackformulier publieke consultatie 2020

TeST-project

In het Erasmusproject ‘Technical Standards in Tree Work’ werken de projectpartners aan Europese boomverzorgingsstandaarden. Er wordt gezocht naar de overeenkomsten in nationale of regionale normen, standaarden of gebruiken. De aldus gevonden gemeenschappelijke basis vormt het fundament van de Europese standaard. Die wordt aangevuld met nationale bijlagen voor elk land, waarin afwijkingen of aanvullingen op de Europese standaard samengevat worden.

Tijdens het TeST-project worden de volgende standaarden ontwikkeld:

• Snoeien van bomen – European Tree Pruning Standard
• Kroonverankering – European Tree Bracing Standard
• Aanplanten – European Tree Planting Standard

Het TeST-project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 31 augustus 2022