Westerlo / Openbare ruimte als watermachine

Aan de rand van Westerlo wordt de sociale woonwijk Den Dreef als inbreidingsproject in een overmaatse verkaveling geschoven. Net op de overgang van de woonkern naar het nattere landschap van de Wimp, heeft de wijk een verantwoordelijkheid om hemelwaterneutraal te zijn. De openbare ruimte is vormgegeven als watermachine die toont hoe natuurlijke systemen kunnen bijdragen aan infiltratie, buffering en herbruik van hemelwater.

De bijzondere driehoekige vorm van het perceel leidde tot een unieke inplanting met zones voor bebouwing, een groot waterbufferend speelveld en een nieuwe dreef met watergracht en groepsparking. Het overstroombare buurtveld is de laatste stap in de waterbuffering, vrijwaart open ruimte en vormt een ontmoetingsplek voor de buurt.


De 44 woningen bevatten 10 verschillende en aanpasbare woontypes voor starters, gezinnen, medioren en senioren: rijwoningen aan de dreef, hofwoningen in clusters en gestapelde woningen met gedeelde ingang aan de uiteinden van de dreef. Het buurtveld ernaast is de laatste stap in de waterbuffering, vrijwaart open ruimte, en vormt sociale ruimte voor de buurt. De baksteenarchitectuur met enkele witmetalen en betonnen elementen is beperkt in haar materialenpalet maar gevariëerd in compositie. Cruciaal is de continuïteit van de padenstructuur die bewust geen als cul-de-sac relatie met de omgeving aangaat.

Het volledige bouwteam dat instond voor dit project van opdrachtgever SHM Zonnige Kempen bestaat uit: PLUSOFFICE architects, LAND Landschapsarchitecten, Lavreysen, Util en RCR. De eerste fase van het project werd opgeleverd in december 2021, de openbare ruimte is bijna voltooid en binnenkort worden er nog zes woningen toegevoegd aan de wijk.